23 september 2020

Winnaars!

Winnaars!

Toen de eerste corona-maatregelen in Nederland bekend werden gemaakt, kwam er direct een einde aan alle clubsporten. Wedstrijden en trainingen kwamen te vervallen. En door de afgebroken competities waren er ineens onverwachte kampioenen en verliezers.

Sportakkoord
In Zwartewaterland is de (club)sport, naast de kerk, een van de grootste plekken waar veel mensen samenkomen. Menig inwoner beweegt zich wekelijks, soms meerdere keren per week, naar het sportveld, clubhuis, gymzaal of zwembad. Naast het sportieve bewegen is het gezellig samenzijn en het vrijwillig inzetten voor de sport enorm van belang en zingevend. Sporten is dus op meerdere vlakken gezond. Toch is de trend dat ‘we’, maar ook onze kinderen, steeds vaker kampen met overgewicht en bijbehorende problemen. Ook kan niet elk kind eenvoudig meedoen aan sport, door handicap of financiële beperkingen.

Juist daarom ben ik ontzettend blij dat er ondanks de corona-toestanden met grote betrokkenheid van vele verenigingen, clubs, scholen en professionals het afgelopen jaar is gewerkt aan het Sportakkoord Zwartewaterland. Ruim 40(!) partijen hebben gezamenlijk onderzocht op welke wijze extra Rijks- en gemeentemiddelen het beste ingezet kunnen worden ten gunste van sport en bewegen in Zwartewaterland! Er wordt de komende twee jaar onder andere ingezet op: Bewegen in de openbare ruimte, verbeteren van het bewegingsonderwijs op scholen en het toegankelijker maken van sport voor kinderen waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is. Maar vooral met het stimuleren van een POSITIEVE SPORTCULTUUR en veel inzet op het versterken van het vrijwilligerswerk binnen sportverenigingen ben ik zeer blij. Verenigingen en clubs kunnen deze ondersteuning goed gebruiken. Het zijn goede plannen en door de bijbehorende centen die beschikbaar zijn gesteld kan er ook veel gebeuren!

Weer opstarten
Met behulp van verschillende corona-protocollen beginnen veel sporten deze maand weer met hun competities. Vaak aangepast of met minder publiek. Laten we hopen dat er geen 'tweede golf' komt en de sport doorgang kan vinden. Er kan dan ook gestart worden met het uitvoeren van het Sportakkoord, zodat we de komende jaren op z'n minst als sportieve winnaars uit de coronacrisis komen!

 

Rudi van Zandwijk
Raadslid CDA Zwartewaterland
06-42 88 88 80

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.