29 mei 2015

CDA dient initiatiefvoorstel Jeugdlintje in

De CDA-fractie heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor het instellen van een zogenaamd Jongerenwaarderingsteken.

Het CDA vindt het wenselijk dat jongeren uit Zwartewaterland positief in het nieuws komen. Met het uitreiken van een waarderingsteken wordt de jeugd gestimuleerd om zich actief in te zetten voor de maatschappij en de medemens.

Het is een goede traditie om mensen die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt met een lintje te decoreren. Een criterium voor het verkrijgen van een lintje is een lange periode van maatschappelijke verdienstelijkheid. Dit maakt dat mensen vaak pas op gevorderde leeftijd in aanmerking komen voor een onderscheiding. Jonge mensen en kinderen komen vrijwel nooit in aanmerking voor een onderscheiding. 

Kinderen en jongeren waar de inwoners van Zwartewaterland trost op kunnen zijn, omdat ze zich belangeloos inzetten voor de samenleving, moeten in het zonnetje kunnen worden gezet. Dit kan door middel van een tastbare onderscheiding.   

Alle jongeren, die zich vrijwillig hebben ingezet voor een concrete activiteit, in bijvoorbeeld hun buurt, bij een sportvereniging, maatschappelijke organisatie of als mantelzorger, kunnen voor een onderscheiding in aanmerking komen. Deze onderscheiding laat zien dat Zwartewaterland veel belang hecht aan vrijwilligerswerk en investeren in onze jeugd.

In de raad van september 2015 zal een besluit worden genomen over dit sympathieke voorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.