11 september 2015

Gemeentelijke schudhulpverlening

Bij sociale zaken zijn een aantal pijnpunten, die erg stroef lopen. Een belangrijk onderwerp is: de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Het College geeft aan dat er een stijging is ontstaan van de schuldhulpverlening  aanvragen  bij Stap 1 Dienstverlening. In 2014 had men te maken met 68 aanmeldingen en de prognose is dat dit aantal alleen maar zal toenemen. In het eerste kwartaal 2015 hebben zich al weer 23 mensen aangemeld met financiële problemen. De verwachting is dat eind dit jaar dit aantal zal oplopen tot 100 aanmeldingen.

Deze aanmeldingen moeten begeleid worden door één budgetcoach. Hiervoor is in april 2015 door onze Gemeente €16.000 beschikbaar gesteld. Deze budgetcoach zal zich intensief bezig houden in de voortrajecten ter bemiddeling van de hulpvragen bij Stap 1. Bij meer begeleiding worden de overblijvende aanvragen doorgezonden naar “Zwolle”.

Het CDA heeft gevraagd naar een aanvalsplan, d.w.z. meer betrokkenheid van meer organisaties en instanties voor zo nodig vroege signalering. (nog niet aan de orde)

Het  CDA heeft gevraagd naar het creëren van een noodfonds. (nog niet aan de orde)

Het CDA heeft gevraagd   om de resultaten jaarlijks te evalueren aan de hand van meetbare resultaten. (nog niet aan de orde)

Het CDA heeft gevraagd: is er al dienstverleningsovereenkomst  met Zwolle als uitvoeringsorgaan. (zijn we mee bezig)

Verder hoor je niets. Het blijkt een gevoelig onderwerp te zijn. Krantenkoppen roepen: Gemeenten lopen vast met schuldsanering. Veel mensen met financiële problemen worden niet afdoende geholpen volgens de Hogeschool Utrecht. OOK IN ZWARTEWATERLAND ??. Gemeenten houden er zware criteria op na. Uitsluiting zoals 1. eigen woningbezit, 2. te maken hebben met een  echtscheidingsprocedure,3. eigen administratie niet op orde of 4. niet (emotioneel) stabiel worden aangemerkt. OOK IN ZWARTEWATERLAND ???  De WET Gem. Schuldhulpverlening 2012 laat geen wachtlijst toe. Onze Gemeente heeft een wachtlijst.

De vraag is: is één budgetcoach voldoende. Zijn er veel  eenvoudige of ook complexe trajecten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.