Algemene Leden Vergadering - vaststelling kandidatenlijst

Tijdens deze algemene leden lijst wordt de kandidatenlijst vastgesteld door de leden. De selectiecommissie komt met een voorstel aan de leden waarna hierover gestemd kan worden.

Nadere informatie over het programma volgt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.