Nieuws

Samen in het onderwijs of thuiszitten?

Zwolle - Spelen, leren, werken, plezier maken! Iedereen wil mee doen, dat geldt al van jongs af aan. Mee doen klinkt heel simpel, maar dat is het niet voor iedereen, bijvoorbeeld wanneer je een beperking hebt. Soms is maatwerk nodig om naar school te kunnen, maar wat als les volgen voor een kind moeizaam of niet gaat? Marc Dullaert, oud kinderombudsman en landelijke aanjager van het Thuiszitterspact zet zich hiervoor in en is 14 maart spreker op de bijeenkomst ‘Samen in het basisonderwijs’.

Iedereen heeft recht op passend onderwijs, wat een opstap biedt naar een plek in onze maatschappij. ‘Langdurig verzuim heeft niet alleen nadelige gevolgen voor leerprestaties’, waarschuwt Dullaert. ‘Het zondert kinderen af van de maatschappij en dat is funest voor hun totale ontwikkeling. Kinderen hebben niet alleen de plicht om naar school te gaan, maar hebben net zo goed het récht op onderwijs. En dat vergt van alle betrokkenen een inspanning. Het vergt vooral focus om regie op de keten te pakken. En met die focus breng je zowel thuiszitters in beeld als een aanpak op tafel om hen weer naar school te krijgen.

Iedereen doet mee
Wij zetten als stip aan de horizon “Iedereen doet mee” en willen samen met jou ideeën verzamelen. Welke stappen kunnen we daarvoor in de basisperiode van een kind (4-12 jaar) zetten? Kom ook, en denk met ons mee op woensdag 14 maart om 19:30 – 21:30 in de Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a.

De avond wordt ingeleid door lijsttrekker Jan Nabers van CDA Zwolle. Deze partij streeft naar een inclusieve en toegankelijke samenleving die aan alle mensen ruimte en toegang biedt. Daarin is basisonderwijs een belangrijk startpunt. Marc Dullaert, oud kinderombudsman is landelijk aanjager van het thuiszitterspact en zit de G4-G32 motorgroep voor in opdracht van het kabinet, praat ons bij over de actuele stand van thuis zittende kinderen in Nederland en Zwolle, want waar hebben we het precies over. Henk ter Wee, voorzitter van het college van bestuur van de Vivente-groep en Louise Rouwhorst, voorzitter van raad van bestuur bij Trias organisatie voor jeugd- en opvoedhulp, dragen bij vanuit hun werkervaringen. De avond wordt geleid door Jan Duenk, voorzitter raad van bestuur Abrona en CDA lid.

Een aanpak die werkt
Over kinderen die recht hebben op onderwijs heeft Dullaert al vele gesprekken gevoerd met onder meer ouders, leerlingen en bestuurders. ‘Die gesprekken waren heel eerlijk en soms confronterend, maar zorgde altijd voor nieuwe energie en ideeën.  Er heerst nu een gevoel van ‘we kunnen dit, we doen het samen en we kunnen elkaar aanspreken. Een aanpak – welke dan ook – om thuiszitters weer naar school te krijgen, vindt nu steeds meer zijn weg naar de rest van Nederland’. Tijd om ook in Zwolle samen erover in gesprek te gaan.

Wees van harte welkom: ouders, opvoeders, leerkrachten van basisscholen in regulier en speciaal onderwijs, professionals, leerlingbegeleiders, zorgbegeleiders en andere betrokkenen bij de groei van kinderen. Iedereen die "onderwijs voor ieder kind" een warm hart toedraagt: kom! Wil je meer weten, neem dan gerust contact op met Jan Nabers 06 51 06 32 84.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.