31 mei 2022

Arjan Spaans beëdigd als wethouder Duurzame Stadsontwikkeling

Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Arjan Spaans. Met ons gezin wonen we sinds 1999 in Zwolle. Op dit moment ben ik werkzaam als logistiek officier bij de Landmacht. De afgelopen jaren ben ik raadslid geweest binnen de Zwolse CDA-fractie. Ik ben er trots op dat het CDA Zwolle mij als kandidaat wethouder heeft voorgedragen. Nu ligt er mooi en evenwichtig coalitieakkoord waarbij ik, namens het CDA, mij als wethouder Duurzame Stadsontwikkeling mag presenteren.

Als wethouder Duurzame Stadsontwikkeling ben ik verantwoordelijk voor de energietransitie inclusief warmte, klimaatadaptatie, digitale transitie inclusief privacy (smart city), milieutoezicht & handhaving én beheer openbare ruimte. De portefeuille Duurzame Stadsontwikkeling is vooral gericht op één van onze grootste opgaven op dit moment: het klimaatneutraal krijgen, verduurzamen en toekomstbestendig maken van onze samenleving. Het zorgvuldiger omgaan met onze wereld is een grote verantwoordelijkheid. Dit doen we niet alleen voor onze generatie maar nog meer voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Daarnaast is de afgelopen tijd wel gebleken dat onze afhankelijkheid van gas te groot is: het zorgt voor politieke spanningen en extreme prijsstijgingen.

In Zwolle gaan we daarom nog actiever aan de slag met energie besparen, lokale energie opwek, warmtenetten maar ook met aanpassingen om de extremen van ons veranderende klimaat op te kunnen vangen. Ervoor zorgen dat de digitale wereld ons nog beter van dienst kan zijn hoort daar ook bij. We kennen het doel is maar de weg er naartoe heeft nog niemand bewandeld. Ik geeft hier graag vanuit het college sturing aan samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, overheden en vele anderen. We hebben elkaar hard nodig op deze tocht.

Mijn doel is om in Zwolle goed te doen, laten we dit samen doen!

Groet, Arjan Spaans.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.