Afgelopen maandag vond de debatronde over de Passerelle Spoorzone plaats. Fractielid Leo Elfers nam namens CDA Zwolle het woord. CDA Zwolle vindt dat de kosten hiervoor uit de klauwen lopen. Waar in 2013 nog gesproken werd over een investering van 7,5 miljoen is dat inmiddels opgelopen tot het spreken over een bedrag tegen de 30 miljoen euro. Voor een brug van circa 140 meter lengte is een bedrag dat zo'n 200 euro van elke inwoner vraagt veel te hoog. Het CDA opteert voor een bovengrens van 15 miljoen euro. Hiermee moet naar ons idee een fraaie en functionele passerelle te realiseren zijn. Daarnaast vindt het CDA dat de brug gebruikt mag worden door voetgangers. Dit scheelt in de investering al zo'n 3,5 miljoen euro. Voor fietsers en daaraan gerelateerde voertuigen zijn immers voldoende andere passages. Lees de volledige bijdrage van afgelopen maandag hieronder. 

Mijnheer de voorzitter,

Voor ons ligt het voorstel met de welluidende naam “Passerelle Spoorzone”. De Raad wordt voorgesteld om een besluit te nemen over twee onderwerpen.

Bij het tweede beslispunt stelt het College voor om een krediet beschikbaar  te stellen van 4,3 miljoen euro voor het verlagen van de bovenleiding en de verwerving en sloop van het combigebouw. Voorzitter, daarover kunnen we kort zijn: het CDA gaat akkoord met dit voorstel.

Dat geldt echter niet voor het eerste beslispuntpunt: de vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan voor de passerelle; wij stemmen hier niet mee in. Ik zal dat op hoofdlijnen nader toelichten, het is immers onze taak om het college kaders mee te geven.

Voorzitter, in de inleiding geeft het college in prachtig proza de betekenis van de passerelle weer. Met woorden als “allure, hart van de regio, aanjager, innovatiedistrict” e.d. probeert het College ons enthousiast te maken voor een ongetwijfeld prachtige, maar peperdure brugverbinding. Ik zeg met nadruk brugverbinding, want dat is het, meer niet. Een verbinding tussen de binnenstad en het zuidelijk deel van Zwolle als onderdeel van het zogeheten Engelenpad.

Het CDA is zeker voor een dergelijke verbindende schakel, maar de kosten gieren de pan uit. Gingen we in 2013 nog uit van een investering van 7,5 miljoen euro, in 2018 was dat gegroeid naar 10 miljoen euro en nu praten we al over een investering van bijna 30 miljoen euro. Voorzitter, wat is er in vredesnaam gebeurd tussen 2018 en februari 2021? (De zittingsperiode van dit college.)

De provincie heeft in 2013 toegezegd om de helft mee te betalen, maar dan hebben we het over 3,75 miljoen, en niet over de helft van de tientallen miljoenen waar het voorstel nu over gaat. Om deze brug te betalen vraagt u van elke Zwollenaar, of die nu in de wieg ligt of in een ouderenwoonvoorziening verblijft zo ongeveer 200 euro per persoon. En dat voor een brug van niet meer dan ca. 140 meter lengte. Het nu gevraagde bedrag vindt het CDA onverantwoord hoog. Wij accepteren dat de brug meer gaat kosten dan de 10 miljoen euro van een paar jaar geleden, het zij zo, maar wij opteren voor een bovengrens van 15 miljoen euro. Natuurlijk is dat bedrag ook arbitrair, maar we denken dat ook hiermee een fraaie en functionele passerelle te realiseren is.

Wij gaan hierbij uit van een breedte van 8 meter en niet, zoals u voorstelt, een breedte van 10 meter. Zo’n breedte van 8 meter is ruim genoeg voor een voetgangersbrug en wij vinden het dan ook onwenselijk dat de passerelle voor fietsers gebruikt kan gaan worden. Fietsers hebben voldoende alternatieven en het lijkt ons verstandig dat er een heldere keuze gemaakt wordt. Zo’n passerelle moet o.i. niet belast worden met fietsen en daaraan gelijkgestelde verkeersmiddelen.Dan heb je vanzelfsprekend ook minder conflicten, minder handhavingsinzet, minder kosten en het is voor iedereen duidelijk.Het CDA kiest hier dus voor de voetganger en dat scheelt in de investering al ongeveer 3,5 miljoen euro.

Met nadruk spreekt u over ‘extra architectonische kwaliteiten’ en het is ons niet duidelijk welke kosten deze kwaliteiten met zich mee brengen, maar het lijkt ons zeer wenselijk om hier ook eens met een andere financiële bril naar te kijken. Het soort omschrijvingen als “extra architectonische kwaliteiten” zijn meestal een synoniem voor een heleboel extra geld.

Kortom voorzitter: Het besluit voor de verlaging van de bovenleiding en de verwerving en sloop van het combigebouw is wat ons betreft akkoord en wij stemmen niet in met dit Beeldkwaliteitsplan.

 

Voorzitter, als afronding nog een tweetal kanttekeningen.

1 – Op bladzijde 5 ad 1 lezen we dat de opdracht voor het verlagen van de bovenleiding in januari 2021 moet worden gegeven.

Het is vandaag 15 februari – hoe hangt de vlag er nu bij?

2 – Hoe zit het met de beheerskosten van de passerelle?

Er zal een flink structureel bedrag nodig zijn en wanneer kunnen wij daarover informatie tegemoet zien?

 

Zwolle, 15 februari 2021

CDA – fractie, Leo Elfers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.