26 juni 2022

Bijdrage Jan voorjaarsdebat: Zet in op een sterke samenleving

Gisteravond was het voorjaarsdebat. Hierbij werdt teruggeblikt op het beleid van afgelopen jaar en geeft de gemeenteraad het college input mee om dit jaar te verbeteren. Lees hier de bijdrage van Jan over het beleid van vorig jaar.

We leven in onzekere tijden. 2021 werd helaas gekenmerkt door de coronacrisis, dit heeft nog steeds grote impact op Zwollenaren. We zagen lege sportvelden, ondernemers die het zonder coronasteun niet redden, maar ook creativiteit en gemeenschapszin. Covid is niet weg, zo sprak ik afgelopen zaterdag bij de supermarkt een oud collega, zij heeft nog dagelijks last van longcovid en kan slechts 6 uur per dag werken.

We zien vertraging in het bereiken van doelstellingen en het minder uitgeven van de middelen. Dat heeft een structureel element, maar ook de crisis heeft een vertragend effect gehad, zo zijn de kosten van 2021 voor aanpassingen binnen sociale wijkteams en onderhoud bij sportverenigingen doorgeschoven naar 2022. Juist gedurende een pandemie zou alle inzet op het voorkomen; dus preventie moeten zijn. Het CDA Zwolle vraagt zich af hoe het kan dat we juist aan die preventiekant, zoals bij kindregelingen, in het onderwijs en ook bij gezondheid gelden overhouden.

Deels zijn de effecten van corona in cijfers uit te drukken en deels ook niet. Het is van belang om oog te blijven houden voor wat de pandemie heeft gedaan met burgerschap, sociale verbanden en met de vele verenigingen die Zwolle rijk is. Het sociaal herstelplan geeft veel goede acties waarbij inwoners worden ondersteund die getroffen zijn door de pandemie.

De ingezette daling als het gaat om mensen in de bijstand is positief. Echter, voor bijvoorbeeld voor 50-plussers, statushouders en kwetsbare jongeren blijkt het lastig om uit de bijstand te komen en weer te kunnen participeren in de samenleving. Het is van belang dat ook zij hun talenten en ervaring kunnen blijven inzetten.

De pandemie heeft onder andere geleid tot meer eenzaamheid en met een nieuwe golf in ons achterhoofd is aandacht daarvoor nodig. CDA Zwolle wil initiatieven in straten en buurten stimuleren om zo verbindingen tussen bewoners te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door lief-en-leed straten, waar vrijwilligers een potje geld krijgen om kleine activiteiten te organiseren of zieke buren een bloemetje te brengen. Het stimuleren van dit soort initiatieven leidt weer tot nieuwe initiatieven tussen bewoners, vermindert eenzaamheid en versterkt sociale cohesie.

Door onder meer stijgende energieprijzen en dalende koopkracht wordt het voor een steeds grotere groep mensen lastig om maandelijks rond te komen. We hebben helaas verkeerde prikkels in het systeem wanneer je een deeloplossing wil bieden en daardoor gestraft kan worden. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de korting op de uitkering, de kostendelersnorm. CDA Zwolle pleit ervoor om meer ruimte te nemen, We kijken bijvoorbeeld naar initiatieven in andere gemeenten,  zoals de leeftijd van de kostendelersnorm, alvast voorafgaand aan landelijk beleid, te verhogen naar 27 jaar en aansluiten bij de pilot in Tilburg om de norm pas na een halfjaar samenwonen in te laten gaan.

Op brede welvaart scoort de stad Zwolle hoog, zo concludeerde RaboResearch recent. Kwaliteit van leven in Zwolle is hoog op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, werk, vrije tijd, veiligheid en welzijn. Maar het blijft van belang de tweedeling in onze samenleving tegen te gaan en de verbinding tussen mensen niet uit het oog te verliezen. De afgelopen week stonden de media vol over de boeren en stikstof. We zijn verdwaald geraakt richting koude harten en hete hoofden en moeten terug naar warme harten en koele hoofden. Jarenlang waren we trots op ons poldermodel, waar is dat gebleven? Als Zwols CDA staan we achter de noodzakelijke reductie, ik doe, via het Zwolse college van B&W, een klemmende oproep aan de regio Zwolle, waarin het college van B&W van Zwolle een sterke positie heeft, zich in te zetten de polariserende discussie rondom stikstof te de-escaleren en aandacht te hebben voor agrariërs die nog jaren ons eten willen produceren.

Het college vraag ik daarnaast aandacht te hebben voor de 3 agrariërs waarvan we weten dat die willen stoppen met hun bedrijf, duw die niet van de overheid af, maar koop hun stikstofareaal om woningbouwprojecten en aanleg van wegen te versnellen.

2021 was een onzeker jaar, met alle geopolitieke spanningen en de effecten daarvan op onze samenleving, zal ook 2022 niet gemakkelijk worden. Echter hebben we laten zien over creativiteit, veerkracht en gemeenschapszin te beschikken, dat geeft hoop en vertrouwen. Laten we in 2022 en daarna vooral inzetten om het verbinden van groepen en het versterken van de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.