14 augustus 2020

Biomassacentrale in Zwolle: toekomstbestendig?

Vandaag in De Stentor: bouw biomassacentrale in Zwolle door toewijzing subsidie een grote stap dichterbij. Maar inwoners en diverse partijen zoals CDA Zwolle zagen dit toch liever niet komen? Hoe zit dat nou?

In november 2019 werd duidelijk dat er een biomassacentrale in de planning zat. Het CDA heeft hier vervolgens vragen over gesteld (link RTV Focus Zwolle onderaan). De vergunning bleek namelijk al aangevraagd te zijn maar de omwonenden waren echter nog niet geïnformeerd..en dat is niet zo netjes.

De wethouder heeft daarop de politieke woordvoerders geïnformeerd over de kwestie. Er werd toegegeven dat het niet informeren van belanghebbenden onhandig was. De wethouder (red. Mevr Schuttebeld - Groen Links) gaf aan er echter niet voor te willen gaan liggen, dit omdat de aanvraag voldoet aan landelijke regelgeving. Zij zag dan ook geen reden om géén goedkeuring te verlenen.

De firma Brouwer Balkbrug kon met deze goedkeuring op zak dan ook de subsidie (red. SDE-subsidie) aan gaan vragen. Omdat er landelijk veel discussie is over het nut en noodzaak van biomassa, was de timing onhandig. Onze woordvoerder heeft dan ook aan de Tweede Kamerfractie gevraagd om snel duidelijkheid te creëren m.b.t. biomassa. Dit heeft echter geen invloed meer op de dan al lopende aanvraag uit Zwolle.

Als lokale politieke fractie blijven we aandacht vragen voor goed overleg, voor het belang van draagvlak bij de omwonenden. Woordvoerder

Arjan Spaans geeft hierbij het volgende aan: "het is essenteel dat partijen elkaar kunnen vinden. Wat ons betreft hoeft deze centrale er nu niet te komen. In Rijshout bijvoorbeeld is vandaag (red. 14 aug) gestopt met een plan voor een centrale, dit door de maatschappelijke onrust. Stel dat deze er echter wel komt, dan zien we graag een kleinere centrale, goede CO2-afvang, een goede filtrage en vooral een continu monitoring van de uitstoot. Daarmee haalt de uitbater dan een hoop zorgen weg."

Meer lezen? Zie onderstaande websites. 

https://www.destentor.nl/zwolle/bouw-grote-biomassacentrale-op-voorst-in-zwolle-opnieuw-een-stap-dichterbij~a809cff8/

https://www.rtvfocuszwolle.nl/bewoners-frankhuis-maken-zich-ernstig-zorgen-over-nieuwe-biomassacentrale/?fbclid=IwAR2oTNmlj_lO7ng9TJpjwa4N3tQCueBBdnHvHs50FWDPNPso0X3QKzkU4o0

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.