05 maart 2022

Bouwen aan vertrouwen: aan de slag voor een gemeente die naast je staat

De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Daarom is voor het CDA Zwolle de kwaliteit en bereikbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening en communicatie een onderwerp dat voortdurende aandacht nodig heeft. Er gaat veel goed, maar er is ruimte voor verbetering en modernisering. Het CDA Zwolle deelt vandaag zes voorstellen om ervoor te zorgen dat de gemeente meer naast haar inwoners komt te staan. Minister van Binnenlandse zaken Hanke Bruins Slot nam ons pamflet vandaag in ontvangst.

CDA Zwolle wil aan de slag met de volgende punten:

 1. Direct contact met betrokken ambtenaren. Naam, emailadres en telefoonnummer van de betrokken ambtenaar moeten op de brief vermeld zijn. Zwollenaren en Zwolse bedrijven moeten direct contact kunnen opnemen met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van hun vraagstukken en problematiek. Ambtenaren moeten Zwollenaren binnen een redelijk termijn terugbellen of -mailen.
   
 2. De plannen dichterbij de mensen. In elke wijk wil het CDA een gemeentelijke wijkwinkel realiseren waar alle plannen van de wijk liggen. Deze gemeentelijke wijkwinkel kan onderdeel zijn van een buurthuis of plaatselijke bibliotheek. In de wijkwinkel moeten dagelijks medewerkers aanwezig zijn die inwoners persoonlijk te woord staan, met hen kunnen meedenken en hen waar nodig kunnen doorverwijzen.
   
 3. De communicatie met Zwollenaren in begrijpelijke en leesbare taal. Als je in overheidscommunicatie geen begrijpelijke taal gebruikt, dan blijft het altijd wij-zij, de inwoners tegen de overheid, met een enorme afstand ertussen. Hoe moeilijker de taal, hoe groter de afstand. Dan voelen mensen zich allesbehalve betrokken. Het versimpelteam van de gemeente kan hierin een belangrijke rol spelen.
   
 4. Tijdige invloed op het beleid. Inwoners, ondernemers en verenigingen op tijd betrekken bij plannen in de wijken die invloed hebben op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Denk hierbij aan plannen omtrent verkeer, renovaties, bouw en energietransitie. Geen afvinkparticipatie maar in gezamenlijkheid verder. Eventueel kunnen digitale ontwikkelingen zoals een participatieapp hierbij helpen. 
   
 5. Wantrouwen wordt vertrouwen. Voordat het dalende vertrouwen van mensen in overheden kan worden gerepareerd moeten overheden eerst het wantrouwen in inwoners loslaten. De controledruk is in onze gemeente groot. We beperken de controledrang in de sociale zekerheid en brengen er een basishouding van vertrouwen voor in de plaats. We schrappen knellende regelgeving die zorgverleners frustreert en geven ruimte om afwijkende keuzes te maken. Ook wanneer dit extra geld of tijd kost.
   
 6. Gemeenteraadsvergaderingen in de buurt. Door de coronapandemie hebben we allemaal gemerkt dat veel werkzaamheden minder afhankelijk zijn van het gemeentehuis zijn dan we lange tijd hebben aangenomen. We hebben allemaal - en dus ook de Zwolse gemeenteraad - massaal thuisgewerkt of op andere locaties vergaderd. Dit willen wij graag een vervolg geven. Wij willen een deel van de raad- of commissievergaderingen verplaatsen van het gemeentehuis naar wijken binnen onze prachtige gemeente. Op deze manier vergroten we de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de Zwolse politiek.

Samen bouwen we aan Zwolle. Bouw jij mee?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.