24 oktober 2022

CDA in vluchtelingendebat: denk aan de lange termijn en zorg voor draagvlak onder inwoners

Vanavond voert Laura het debat namens het CDA over vluchtelingenopvang in de gemeente Zwolle. Het CDA vindt dat we als Zwolle de verantwoordelijkheid hebben om mensen op te vangen. Wat het CDA betreft is er op dit moment zelfs wel ruimte voor meer statushouders, vluchtelingen en met name ook alleenstaande minderjarige azielzoekers dan we nu opvangen.

We moeten beseffen dat het aantal vluchtelingen de komende jaren alleen maar toe zal nemen. Vandaag was zelfs in het nieuws dat we als land rekening moeten houden met 50.000 vluchtelingen in 2023. Ook als gemeente Zwolle moeten we hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom horen we graag van de wethouder hoe ze hiermee omgaat met toekomstig beleid waarin we verder kijken dan alleen deze crisis naar een langetermijnoplossing. We moeten, wat het CDA betreft, nu alvast nadenken op welke plekken we verder opvang kunnen realiseren. Want met 50.000 verwachte vluchtelingen alleen al in 2023 weten we eigenlijk wel zeker dat die vraag gaat komen. 

Als je nu al nadenkt over welke plekken geschikt zijn, kun je, naast dat je snel kunt handelen als de vraag komt, ook van tevoren met inwoners in gesprek. Met de daarbij horende transparantie dat de opvang er misschien wel of niet komt. Is het college bereid om het gesprek nu al te voeren en locaties aan te wijzen? Als we in gesprek gaan voordat de concrete vraag er ligt is het minder wij tegenover zij, minder emotioneel en voelt men zich ook niet overvallen als het er komt. Heldere, eerlijke en tijdige communicatie zorgt voor draagvlak. En dat is essentieel om de opvang te laten slagen. Het CDA vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurd ondanks dat het soms erg kort dag is.

Vaak zijn inwoners bang dat een opvanglocatie ervoor zorgt dat hun wijk minder leefbaar wordt. In het kader hiervan wil het CDA zoveel mogelijk inzetten op kleinschalige opvang. Zo blijft het beter behapbaar en vergroot dit het draagkracht en sociale cohesie in wijken. Denk aan een wijk als Kamperpoort, waar een grote groep vluchtelingen en statushouders wordt opgenomen én ook veel andere ontwikkelingen plaatsvinden. Leefbaarheid gaat namelijk ook over de hoeveelheid veranderingen in de wijk. Neemt het college bij de keuze van toekomstige opvanglocaties ook andere veranderingen die wijken te wachten staan mee? 

Als er in wijken een opvangplek komt vindt het CDA het belangrijk dat er ook een plan ligt om hen met inwoners van de wijk in contact te brengen. Onbekend maakt ten slotte onbemind. En laten we als Zwolle ook gesprek met de partners zoals het COA, kerken en andere (welzijns)organisaties om aan de slag te gaan met opvang waarbij ook wordt nagedacht over dagbesteding. Dat zorgt ook voor minder verveling en daardoor minder overlast, waarbij ik zeker even de nuance wil maken dat een opvanglocatie niet automatisch overlast betekent. Graag horen we van het college of zij met deze partners in gesprek willen hierover en op welke manier zij mogelijkheden zien om hen daarin te ondersteunen?

De sleutel met betrekking tot de hele opvangcrisis ligt uiteindelijk bij de door- en uitstroom naar woningen. Hiervoor ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de woningcorporaties. Is het college met hen in gesprek om te kijken hoe wij als gemeente hen kunnen helpen en eventueel de 4-6 woningen voor minderjarigen te realiseren?

Mocht hier de oorlog uitbreken of het land door dijkdoorbraken onder water te komen te staan, dan hoop ik dat er ook andere gemeenten/landen zullen zijn die ons opvangen. Laten we vanuit die gedachten ook proberen om  vluchtelingen een warme plek te geven.CD

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.