14 maart 2022

CDA: 'Onze MKB-ers zijn de hoeksteen van de economische samenleving'

Elke dag werken vele tienduizenden mensen bij enkele duizenden MKB bedrijven in Zwolle. Voor een groot deel zijn het familiebedrijven. Samen zijn zij de basis waarop het Zwolse bedrijfsleven draait. Van een installatiebedrijf tot een groothandel, van accountant tot schoonmaakbedrijf, elke dag bouwen ondernemers aan het voortbestaan en de groei van hun bedrijf.

Veel van deze bedrijven zijn gehuisvest op bedrijventerreinen, waar een ondernemersclub of -vereniging actief is. Het CDA kiest er nadrukkelijk voor om – naast aandacht voor nieuwe bedrijven, start-ups en innovatie – ook de bestaande bedrijventerreinen aandacht te geven:

  • We willen de organisatiekracht op bedrijventerreinen versterken door een impuls te geven aan de ondernemersclub en – vereniging die dat nodig heeft en waar nog geen parkmanager actief is. Denk hier
  • Het CDA wil ondernemers meer in staat stellen samen een nog aantrekkelijker vestigingsklimaat op hun bedrijventerrein te realiseren door van elkaar te leren en elkaar te inspireren.
  • We willen dat de grote opgaven op bedrijventerreinen op het gebied van klimaat, groen, mobiliteit en vitaliteit collectief worden opgepakt. Dit kunnen individuele ondernemers niet dragen. Hiervoor zijn gemeentelijke, regionale, provinciale en (inter)nationale fondsen beschikbaar.
  • We willen menskracht beschikbaar stellen om samen plannen te maken en aanvragen te doen om de uitdagingen van bedrijventerreinen ook echt op te pakken en ondernemers bij te staan.
  • Als CDA Zwolle willen we de komende 4 jaar enkele dagen per week per bedrijventerrein menskracht beschikbaar stellen voor tactische ondersteuning bij ondernemersverenigingen. Het zou geweldig zijn dat zij, na die 4 jaar, een BIZ (bedrijfsinvesteringszone) hebben gerealiseerd.

De komende vier jaar blijven we graag in gesprek met ondernemers over wat zij nodig hebben. Samen bouwen we aan Zwolle!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.