09 maart 2021

CDA wel voor passerelle, maar niet tegen elke prijs

Voor het CDA is een goed functionerend station de basis om ambities als internationale verbindingen naar Berlijn, via Brussel naar Parijs en Londen waar te maken. Hiermee bieden we goede alternatieven om het vliegverkeer te verminderen. Daarom ondersteunen we de ambities en investeringen in de Spoorzone. Het voorliggende besluit gaat echter fors verder dan dat. We gaan zo’n € 30 miljoen; € 200,- per inwoner (inclusief baby’s en ouderen) uitgeven aan een voetgangers verbinding over het spoor tussen Hanzeland en de binnenstad, welke Zwollenaar zou dat uit eigen zak betalen? Hier stemmen wij dan ook niet mee in .

Over de plek, het meeliften op de buitendienststelling en de direct betrokken kosten van het combigebouw in beslispunt 2 kan het CDA wel instemmen . Echter deze beslisnota vraagt meer. Een beeldkwaliteitsplan dat peperduur is. Het CDA gelooft dat met maximaal 15 miljoen uit de pot van de Spoorzone een aantrekkelijke passerelle gerealiseerd kan worden die zeer passend is voor de bedoelde functionaliteit .

Wij verbazen ons erover dat andere partijen zonder echt inhoudelijk gesprek bereid zijn om het dubbele te besteden . Het CDA kiest met visie voor mensen en kansen, in plaats van stenen en dus voor een sterke Zwolse positie op de spoorkaart van Noordoost Nederland en van Europa .

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.