27 maart 2021

CDA Zwolle blijft pleiten voor verbod op lachgas en 3-MMC

Naar aanleiding van een motie van het CDA – lachgas is een serieuze zaak – en schriftelijke vragen met betrekking tot het gebruik van 3-MMC, zei de wethouder de raad toe om met een actieplan te komen.

In dit actieplan zou staan hoe de gemeente Zwolle het gebruik van lachgas en designerdrugs als 3-MMC zou tegengaan. Dit actieplan is, na enige vertraging, in maart naar de raad gekomen. Het CDA is enorm teleurgesteld na het lezen van het actieplan.

De wethouder wil met name inzetten op de handhaving van de bestaande APV en preventie. Met andere woorden, er verandert niks, zegt CDA-raadslid Margriet Boersma: “Dit maakt mij echt boos, we pleiten als fractie al geruime tijd voor een verbod en de wethouder zegt ons toe met een actieplan te komen. Als dat actieplan dan vervolgens bestaat uit het opnoemen van de bestaande wet– en regelgeving, dan valt me dat erg tegen.”

De Zwolse CDA-fractie maakt zich ernstig zorgen over de gezondheidsschade die het gebruik van lachgas en designerdrugs als 3-MMC met zich mee brengen. Daarnaast heeft de coronacrisis een zware impact op jongeren en neemt de kans op het gebruik van lachgas en andere drugs toe.

Raadslid Margriet Boersma: “Juist in een tijd waarin jongeren meer kampen met somberheidsklachten is het noodzakelijk dat het gebruik van dit soort drugs wordt aangepakt. Het is bizar dat het nog legaal verkrijgbaar is. Daar moet zo snel mogelijk een einde aan komen.”

De Zwolse CDA-fractie zal tijdens de besluitvormende vergadering van 29 maart opnieuw een motie indienen die het college oproept om met een verbod op lachgas en designerdrugs als 3-MMC te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.