12 december 2022

​​​​​​​CDA Zwolle is blij met de eerste verkenning van de stadspas

Het CDA is blij met de eerste verkenning van de stadspas, een nota die vandaag tijdens het themadebat sociaal domein besproken is. De stadspas is een hulpmiddel voor minima om financiële drempels te verlagen, zodat zij volwaardig mee kunnen doen met maatschappelijke activiteiten zoals sport, cultuur en onderwijs. Met de stadspas kunnen zij bijvoorbeeld korting krijgen op deze activiteiten.

CDA-raadslid Laura van de Giessen voerde vandaag namens de fractie het woord over de nota. 'De afgelopen jaren heeft het CDA steeds gepleit voor de stadspas als één van de regelingen die kan helpen om kansengelijkheid te bevorderen. Het CDA hoopt dat we samen met organisaties en het bedrijfsleven mooie initiatieven kunnen realiseren en dat we zo de kloof tussen arm en rijk tegen kunnen gaan.' Het CDA ziet dat in andere gemeenten de stadspas goed werkt en ziet uit naar de verdere uitwerking. 

In de verdere uitwerking ziet het CDA echter nog kansen om de stadspas bijvoorbeeld beschikbaar te stellen voor mantelzorgers en vrijwilligers. 'Mantelzorgers en vrijwilligers zijn mensen die zich vaak zonder financiële tegemoetkoming enorm inzetten voor Zwollenaren. We vinden dat de stadspas een mooi middel kan zijn om hun inzet te belonen. Daarnaast denken we dat het verbreden van de doelgroep de stigmatisering van de pas tegen kan gaan. We zullen hiervoor dan ook een motie indienen', aldus Van de Giessen.

In het debat vroeg Laura verder nog aandacht voor de toenemende problemen met het leerlingenvervoer en vroeg ze tot slot naar aanleiding van de beleidsagenda gezondheid in hoeverre het college in gesprek kan gaan met de voedselbank om het aanbod en de uitdeelfrequentie van groenten en fruit voor minima te vergroten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.