03 oktober 2022

CDA Zwolle over regionale plannen: Breng wonen en werken dichterbij elkaar

Vanavond is de eerste keer dat de Zwolse gemeenteraad het gesprek voeren over de verdere stedelijke ontwikkeling en hoe we samen met de regio komen tot evenwichtige en kwalitatieve groei die op lange termijn de brede welvaart versterkt. Dagelijks komen met diverse modaliteiten ongeveer 40.000 mensen uit de regio Zwolle werken bij Zwolse bedrijven. Daarvan afgeleid is de opgave voor Zwolle om substantieel te groeien in het aantal inwoners en daarmee het groeien in woningen, de opgave voor de regio is juist om substantieel te groeien in banen en bedrijven. Wanneer we dat slim organiseren, neemt het aantal uren reizen en het aantal reiskilometers in de gehele regio af en houden we tijd over voor recreatie en voor aandacht voor elkaar.

In de plannen wordt onderzocht hoe via verdichting extra woningen in bestaande wijken toegevoegd kunnen worden. Het CDA wil dat hier een woonbehoefte-onderzoek aan ten grondslag ligt, immers wanneer mensen graag in een grondgebonden woning willen wonen, dan bouwen we niet alleen appartementencomplexen. Ook moet via een wijkscan aangetoond worden hoe we de leef kwaliteit behouden en de ruimte borgen om te recreëren. Dan de nieuwe uitbreiding bij Vechtpoort. Het CDA is blij dat dit ingetekend staat en ook gelijk met een station erbij. Die voortvarendheid verwachten we in aansluiting op het woonbehoeften-onderzoek ook bij het vervolg.

In het plan mist het CDA een echte visie op regionale economie. Het CDA wil het bestaande Zwolse bedrijfsleven maximaal ondersteunen in duurzame ontwikkeling en groei. Het is echter wel de vraag of nieuwe bedrijven die zich vestigen niet beter in de regio een duurzame bijdrage kunnen leveren. Daarom doet het CDA nog een oproep aan het Zwolse college: “De Spoorzone in Zwolle trekt veel aandacht, laten we die aandacht delen met de regio gemeenten” aldus Jan Nabers, voorzitter van de regionale klankboordgroep. Elke dag rijden tienduizenden mensen naar Zwolle om daar te werken, die mensen gunnen we dichter bij hun woonplaats een baan, daarom willen we investeren in de regionale economie. Bij een sterk regionale bedrijfsleven, hoort een goed OV systeem. Dit zal het aantal autobewegingen op de snelwegen verminderen.

De opgave in de verdere uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie is het centraal stellen van brede welvaart in de gehele regio. Wonen en werken dichter bij elkaar organiseren, zodat meer tijd overblijft voor recreatie en aandacht voor elkaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.