17 januari 2018

CDA Zwolle wil 300 thuiszitters terug naar school halen

Idealiter doen kinderen zoveel mogelijk mee in het primaire onderwijs. Sommige kwesties zijn zo complex dat ouders er niet uitkomen met (jeugd)zorginstellingen en scholen. Zo zitten er op dit moment in de gemeente Zwolle circa 300 kinderen in de leeftijd 4 tot 18 jaar thuis, voor wie passend onderwijs niet toereikend is. CDA Zwolle wil een pilot starten om dit beter in te richten.

Dit is één van de concrete acties die CDA Zwolle voorstelt in haar verkiezingsprogramma. Aan de hand van vijf kernthema’s en het motto ‘Kies voor peper in je stad’ maakt CDA Zwolle zich sterk voor de komende gemeenteraadsperiode. Het compacte programma geeft voorbeelden van wat er al goed gaat in Zwolle; maar de partij spreekt ook concrete ambities uit.

Benieuwd naar ons programma?
Lees het hier

Voor, met en door bewoners
Voor het programma heeft CDA Zwolle tijdens Dijken van Wijken-bijeenkomsten de bewoners mee laten praten over hun beleving, zorgen en wensen. De vijf thema’s zijn omgaan met elkaar, zorgen voor nu en later, veilig en vertrouwd, een kansrijke economie en evenwichtige groei. Andere actiepunten zijn bijvoorbeeld een regionaal aanspreekpunt voor ondernemend Zwolle en de doorontwikkeling van SportService voor jeugdparticipatie. Voor wat betreft de zondagsopenstelling vindt CDA Zwolle dat de zondag er is voor de mens. De zondagochtend is er ruimte voor kerken, ’s middag de winkels.

Peperbus letterlijk en figuurlijk middelpunt
Volgens lijsttrekker Jan Nabers onderscheidt CDA Zwolle zich met deze boodschap. “We zijn er voor elke inwoner van de gemeente. We kiezen geen partij, maar willen Zwollenaren juist verbinden. Iedereen doet mee. We staan voor de waarden die ons verbinden, voor de traditie van tolerantie en verantwoordelijkheid en voor de joods-christelijke wortels. De Peperbus is ons letterlijke en figuurlijke middelpunt. Op dat fundament bouwen wij verder. Dat wat er al gebeurt willen wij tot grotere bloei brengen. Daarom kiezen wij voor ‘peper in de stad’. Waar een ieder zich thuis voelt.”

Foto:
Jan Nabers voor Autismehuis De Toren, een van de plekken waar CDA Zwolle met de Dijken van Wijken-bijeenkomsten aanwezig was en waar het vraagstuk van de 300 thuiszittende jongeren benoemd werd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.