Business success and teamwork concept with wooden figures of people on wooden and foggy background side view.
15 mei 2023

Participatieaanpak Hanza: Mooi op papier maar nu aan de slag

'Het vertrouwen in de landelijke politiek was sinds de coronacrisis al niet erg hoog – maar de laatste cijfers zijn al helemaal niet best: het vertrouwen in de politiek lag eind 2022 op het laagste niveau in tien jaar tijd. Hoewel deze cijfers vooral gaan over de landelijke politiek, blijkt ook dat de gemeenteraad vertrouwen verliest. Slechts de helft van de ondervraagden heeft nog vertrouwen in de raad. Veel te weinig, vindt de fractie van het CDA. En er is dus werk aan de winkel, want vertrouwen in de overheid is essentieel voor het goed functioneren van de democratie.

Het betrekken van inwoners, oftewel participatie, kan een bijdrage leveren aan het vertrouwen in de gemeente en gemeenteraad. Het helpt ten slotte bij het ontwikkelen van inclusievere plannen die hopelijk beter afgestemd zijn op de behoeften van onze inwoners. Bovendien bevordert participatie transparantie, op voorwaarde dat het proces goed wordt uitgevoerd en er duidelijk wordt gecommuniceerd over de verwerking van de inbreng van inwoners. Daarom zijn we blij dat na lang wachten de participatieaanpak voor ons ligt, want participatie is geen luxe maar een noodzaak. Ook al wil het CDA wel benadrukken dat participatie slechts één van de bouwstenen die nodig is om de muur van vertrouwen weer op te bouwen en dat deze aanpak ook niet het ei van Columbus gaat zijn.

De spelregels van de nieuwe participatieaanpak zijn helder en het CDA kan zich vinden in de voorgestelde aanpak. De initiatiefnemer zorgt voor zorgvuldige participatie, waar alle Zwollenaren aan mee kunnen doen. We maken gebruik van kennis en contacten die er in Zwolle zijn en streven ernaar dat iedereen zich aan het einde van het proces serieus genomen voelt. Wat het CDA betreft is de eerste spelregel misschien wel de kern van het verhaal. Want hoewel de participatieaanpak niet vrijblijvend is, is dit volgens het CDA wel de zwakste schakel in het verhaal. Want hebben we voldoende mankracht om te controleren hoe de aanpak in de praktijk wordt ingezet? En wanneer grijpen we dan precies in? De aanpak wekt ongetwijfeld hoge verwachtingen bij inwoners, dus het CDA vindt het van groot belang om goed te monitoren hoe de aanpak in de praktijk wordt ingezet.

Participatie is geen eenmalige gebeurtenis, niet iets waar je na de start van het proces een vinkje achter kan zetten. Daarom is mijn fractie blij om te zien dat in de aanpak drie fasen worden gedefinieerd waar participatie belangrijk is. Het is echter wel belangrijk om steeds te blijven meten of er niet alleen participatie is, maar ook of de participatie voldoende is. De go/no go vragen zijn daar een goed middel voor en we hopen dat partijen de toolbox met daarin gevarieerde ideeën goed zullen benutten.

Tot slot: Wie A zegt, moet ook B zeggen. Het plan op papier is A, de praktijk is B. Het CDA zal – in onze controlerende rol - de komende jaren goed in de gaten houden hoe deze aanpak in de praktijk uitpakt, want daar gaat het ten slotte om. Zo kunnen we wellicht het vertrouwen daadwerkelijk een beetje gaan herstellen.'

Bijdrage van CDA-raadslid Laura van de Giessen tijdens het debat van 15 mei 2023.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.