23 april 2022

Gemeente maakt werk van openbare toiletten Zwolle

Het college van burgemeester en wethouders maakt werk van een motie over openbare toiletten in Zwolle. In 2019 dienden ChristenUnie en CDA gezamenlijk een motie in waarin zij vroegen om meer vrij toegankelijke toiletten in de stad. Onlangs stelden de partijen schriftelijke vragen over de voortgang van deze motie. Deze vragen zijn onlangs uitgebreid beantwoord.

ChristenUnie en CDA vinden het onder meer voor buikpatiënten en rolstoelgebruikers belangrijk dat er voldoende beschikbare toiletten zijn verspreid over Zwolle. Ook voor ouders met kinderen zijn de toiletten van grote waarde. De gemeente meldt dat zij uitgebreid hebben onderzocht wat de huidige staat is van openbare (toegankelijke) toiletvoorzieningen. Op korte termijn zet de gemeente vooral in op de promotie van openbare toiletten die er al zijn in Zwolle. Voor de bouw van extra openbare toegankelijk toiletten is vanuit de huidige begroting nog niet voldoende geld beschikbaar. Maar daar komt hopelijk verandering in. Rondom komende zomer wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd.

CDA-raadslid Laura van de Giessen: ”De antwoorden op de schriftelijke vragen zijn een mooie eerste stap in de goede richting. Het CDA ziet uit naar het aangekondigde voorstel en hoopt op concrete plannen om het aantal toiletten in zowel de binnenstad als daarbuiten structureel beter beschikbaar
te maken!”

David Hakvoort, betrokken bij de fractie van de ChristenUnie, is blij dat na lange tijd de gemeente met een update komt: “Ik ben blij dat het nu in een stroomversnelling komt en dat onze boodschap weerklank vindt. We moedigen hen toch haast te maken. We blijven het proces nauw volgen en
houden de druk erop.”

ChristenUnie en CDA hopen ook dat meer Zwolse ondernemers het belang van voldoende toiletten inzien en zich aanmelden bij de app Hoge Nood waarin al een groot aantal gecontroleerde toiletlocaties op staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.