04 maart 2019

In memoriam: Frits Creemer

IN MEMORIAM

Frits Creemer
 
Dinsdagmiddag 26 februari jl. hebben we als CDA-afd. Zwolle tijdens een kerkdienst in de Hoofdhof afscheid genomen van Frits Creemer. Frits overleed op 19 februari 2019, 82 jaar oud. Frits was voor mij een van de eerste collega’s, die ik in het provinciehuis leerde kennen. Al gauw ontdekte ik dat we lid waren van dezelfde partij de ARP. Hij nam me al snel mee naar de vergaderingen van de toen nog bestaande ARP-kiesvereniging in het Eigen Gebouw. Vele bijeenkomsten in ARP- en later CDA-verband volgden.
Frits heeft zowel in de periode die voorafging aan de fusie tot het CDA, als ook daarna geruime tijd deel uit gemaakt van het dagelijks bestuur van de afdeling.  Maar ook voor andere functies werd nooit vergeefs een beroep op hem gedaan. Ik noem het campagneteam, diverse programmacommissies, kandidaatstellingscommissie; er zijn er vast nog wel meer.  Bij alles wat Frits voor de afdeling deed, waren nauwgezetheid en zorgvuldigheid kenmerkend voor hem.
De afdeling Zwolle is Frits Creemer veel dank verschuldigd.

Arnold Boukes
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.