01 november 2022

Jan Nabers: Zet in om snel meer betaalbare woningen te bouwen

“Een eigen huis, een plek onder de zon." Velen van ons kennen deze song van René Froger van enkele jaren geleden waarschijnlijk wel. We hebben bijna alles en zijn toch niet altijd gelukkig. Toch zijn er ook groepen in onze Zwolse samenleving die zelfs dat eigen huis niet hebben, een veilige en betaalbare plek. Met groepen bedoelen we ouderen en jongeren, gezinnen en alleenstaanden, huurders en het liefst kopers, generaties Nederlander en mensen die zich nog niet Nederlander noemen. Daar willen we ons als CDA graag voor inzetten.

Een eerste stap in de goede richting is het vergroten van de hoeveelheid betaalbare woningen van 40 procent naar 50 procent zoals bij Breecamp-West. Het CDA is tevreden dat het college deze stap heeft gezet. We verwachten de komende jaren meer projecten waar we 50 procent betaalbaar bouwen.

Een tweede stevige stap kan gezet worden door meer flexwoningen te bouwen. We lezen in de informatienota naar aanleiding van de schriftelijke vragen van SP dat er dit kwartaal meer informatie komt. Via de corporaties horen we dat het over meer dan honderd wonigen gaat. We hebben eerder in deze raad al gesproken over een aanbod aan het rijk om meer van deze flexwoningen te bouwen in ruil voor subsidie maar tasten in het duister naar de stand van zaken. Het CDA ziet hier graag wat meer openheid in. 

Een derde positief signaal stond in de begrotingsstukken. De gemeente krijgt fors meer bouwleges als gevolg van aanvragen van grote projecten. In de reactie van schriftelijke vragen van de VVD kunnen we echter opmaken dat er niet snel meer gebouwd gaat worden. Dit komt omdat de grotere stedelijke ontwikkeling weinig ontwikkeling kent en dat besluitsvormingprocessen vaak meer tijd vragen. Het CDA wilt graag van het college weten of er mogelijkheden zijn waarin wij als gemeente deze processen kunnen versnellen.  

Naast positieve signalen zijn er ook zorgen. De woningmarkt is in een half jaar tijd drastisch veranderd en we zien dat de maatschappelijke welvaart naar een lichte recessie gaat. De hypotheekrente is fors hoger en de verkoopprijzen van de bestaande bouw worden steeds lager. Het komt voor dat huizen van rond de 3 ton voor 10% minder worden verkocht. CDA vraagt zich af welk effect dit zal hebben op de nieuwbouw, er klinken geluiden vanuit ontwikkelaars dat ze denken over uitstel van bouwen. Het CDA wilt van het college weten hoe ze blijven bouwen aan betaalbare woningen.

CDA is blij om te zien dat het college op aanraden van het CDA in gesprek is gegaan met agrariërs om zo een beter zicht te krijgen op de stikstofruimte die ontstaat bij agrarische stoppers. We moeten voorkomen dat de gecreeërde stikstofruimte niet wordt gebruikt om betaalbare woningen te bouwen vanwege een lichte recessie in de maatschappelijke welvaat.  Als gemeente hebben we vooral de rol als verbinder van partijen en het faciliteren van het gesprek met oog voor de individuele sociale gevolgen in het buitengebied. Het rijk investeert hierbij op basis van een regionaal aanbod dat via gebiedsprocessen tot stand is gekomen. Het CDA wil de focus op de gebiedsprocessen niet verliezen en denkt niet dat nog meer acties gaan bijdragen aan een snel en goed doordacht aanbod aan het Rijk.

Het CDA is tevreden om te zien dat het college alle hens aan dek heeft en zich maximaal inzet om onze leefomgeving en de stadsontwikkeling zo te maken dat een eigen huis steeds dichterbij komt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.