26 september 2022

Maxim vraagt in debat over afvaltarieven aandacht voor studenten en ouderen

Vandaag is het debat over de afvaltarieven in 2023. Maxim heeft dit debat gevoerd en onder andere aandacht gevraagt voor mensen in het buitengebied, ouderen en studenten. Lees zijn gehele bijdrage hieronder:

Voor ons ligt het sluitstuk van een proces wat al in 2016 in gang is gezet. Het afvaldossier heeft in Zwolle door de jaren heen een hoop emoties opgeroepen en geleid tot vele discussies en debatten. De boodschap die hier uit klinkt is vaak bezorgd, maar ook horen wij een boodschap van begrip. Wij als CDA, en hopelijk ook als raad staan voor een duurzame toekomst, samen en voor elkaar. Voor het behoud van onze welvaart is het daarom nodig om constant kritisch te blijven kijken naar onze manier van leven en te zorgen dat wij vandaag de crises van morgen voorkomen. Ons nieuwe afval systeem is een grote stap in die richting en zal zorgen dat de gigantische berg restval in onze gemeente zal gaan afnemen. Vandaag hebben wij het over de tarieven die gaan gelden voor het restafval. Het is nodig om deze tarieven te herzien zodat wij naar een kostendekkende situatie gaan en het gat in de begroting gaan opvullen. Doen we dit niet, dan zal het geld elders gehaald moeten worden. Denk hierbij aan het verhogen van huren voor sportverenigingen, of het verlagen van beschikbare budgetten voor cultuur of voor het sociaal domein. Deze absoluut onwenselijke situatie is voor ons dan ook geen optie. Zoals de huidige plannen nu voorliggen denken wij dat we de goede richting uit gaan. Wel roepen de plannen bij ons nog een aantal vragen op:

Allereerst het verschil in tarieven tussen de meerpersoonshuishoudens en de eenpersoonshuishoudens. Wij begrijpen dat het vaste deel van de kosten ervoor zorgt dat het op het eerste gezicht lijkt alsof de eenpersoonshuidens benadeeld worden. Diezelfde vuilniswagens moet immers gewoon voorrijden, of je nu alleen of met meerdere personen in een huis woont. Ook heeft een eenpersoonshuishouden recht op het wegbrengen van 500KG grof afval, dat is evenveel als een meerperssonshuishouden. Graag zouden wij horen van de wethouder of er nog andere mogelijkheden zijn om de eenpersoonshuishoudens te ontlasten.

Daarnaast zouden wij ook graag willen oproepen dat er goed nagedacht wordt over de communicatie. Nu scheiden van afval zo belangrijk wordt, ligt hier een taak van de gemeente om onze inwoners zo goed mogelijk te informeren over wat nu precies in welke bak gegooid moet worden. Als voorbeeld geef ik de pizza doos. Weet u in welke afvalbak deze thuis hoort?

Daarnaast de beschikbaarheid van de afvalbakken. Wanneer wij als gemeente beslissen om dit systeem volledig in te voeren is het CDA van mening dat de beschikbaarheid van het systeem ook optimaal moet zijn. Op dit moment is het systeem nog niet op alle plekken in Zwolle helemaal klaar. Zo staan er nog niet overal GFT bakken. Kan het college aangeven wat er gebeurt met de kosten als dit op 1 Januari nog niet geregeld is?

Onze fractie ook berichten ontvangen van inwoners in het buitengebied die gebruik maken van de gebruik maken van de grijze container. In de snelle berekeningen zien wij dat de grijze container van 140l ongunstig uitpakt ten opzichte van de ondergrondse container van 80l. Prijzen voor beiden: 10,20 voor de grijze container, 2,30 voor de ondergrondse. Dit betekent dat gebruikers van de grijze containers relatief 2,5x zoveel betalen per aangeboden liter.

Een ander punt van aandacht zijn de studentenwoningen. Het nieuwe systeem is een uitdaging voor studentenhuizen en meerdere ongeruste berichten hebben onze fractie bereikt. Vaak zijn studenten nog jong en wonen net op zichzelf en zijn zich er niet van bewust als er misbruik van ze wordt gemaakt via de servicekosten. Onze zorgen zijn bijvoorbeeld de mogelijk onterechte hogere servicekosten die huurbazen door gaan rekenen. Wanneer de studenten goed scheiden, en hierin ligt dus ook een taak voor het studentenhuis zelf, moeten deze studenten niet geconfronteerd worden met gestegen servicekosten. Het CDA vraagt af hoe dit voorkomen kan worden? Is het bijvoorbeeld mogelijk om huurbazen te verplichten inzage te geven in de jaarafrekening GLBT? En op welke manieren wordt er nu verbinding gelegd met verenigingen en huurbazen om hier een oplossing voor te vinden? 

Ook vragen wij aandacht voor onze ouderen. Verschillende berichten hebben ons bereikt van bewoners die klagen over het opsparen van afval in hun huizen. Vaak is het voor ouderen niet te doen om een zware zak van 60 liter weg te brengen, maar liever elke keer een klein zakje. Om deze mensen tegemoet te komen heeft het CDA in 2020 al opgeroepen om te experimenteren met een duo-bak met twee kleppen: 30 en 60 liter. Zo kunnen onze inwoners zelf kiezen om wekelijks een klein zakje, of 1x in de 2 weken een grote zak weg te gooien. Graag hoort het CDA van het college of zij dit systeem overwogen hebben in het nieuwe afvalplan?

Wij als CDA staan voor een duurzame toekomst. Een toekomst waarin nieuwe generaties zich ook thuis voelen. Het is daarom goed dat wij nu acties ondernemen die goed zijn voor later. In die zin willen wij ook oproepen aan de verpakkingsindustrie kritisch te kijken naar de eigen producten. Deze nieuwe regelgeving voor onze inwoners op het gebied van afval, zou ook de verpakkingsindustrie extra aan het denken moeten zetten om sneller duurzame verpakkingen te produceren. het is dan ook onze vraag aan het college of zijn een brief op zou willen stellen naar de verpakkingsindustrie om hen op te roepen in een sneller tempo verbeteringen door te voeren waardoor onze verpakkingen duurzamer worden. 

Alleen door samenwerken is een goed toekomstig klimaat bereikbaar. Investeren in een toekomst waarin ook de volgende generaties ook in een goed klimaat kunnen opgroeien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.