12 september 2021

Motie Blijvend groen aan wegzijde bij Nieuwe Deventerweg 101 en 101-1 (13 september 2021)

Op 13 september dient Jan Nabers in samenwerking met de CU namens CDA Zwolle een motie in over het opnemen van blijvend groen aan de Nieuwe Deventerweg bij het creëren van plannen voor nieuwe woningen op die plek. In de motie wordt het college opgeroepen met de initiatiefnemers in gesprek te gaan om, op basis van een ontwerp van een landschapsarchitect, de gevels maximaal te vergroenen waardoor het aangezicht van de bebouwing aan het zicht wordt onttrokken met blijvende (zomer en winter) groene bomen en planten. Lees de volledige motie hieronder. 

 

Motie:  Blijvend groen aan wegzijde bij Nieuwe Deventerweg 101 en 101-1

De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op maandag 13 september 2021 

Constaterende dat: 

  • Het relatief groene tussengebied tussen Berkenhove en Puik (vh de Handschoen) aan de Nieuwe Deventerweg een transformatie zal ondergaan van 2 boerderijen naar 24 woningen.
  • De huidige vraag aan betaalbare woningen groot is en het aanbod daarbij fors achterblijft.
  • Er een aanvraag wijziging bestemmingsplan is gepubliceerd waarop 363 zienswijzen van inwoners en organisaties zijn ontvangen.
  • Een fors aantal zienswijzen hebben betrekking op de aantasting van het straatbeeld, het zicht op Rijksmonument, de aantasting van het buurtgroen en de verslechtering van het leefklimaat en de toename van hittestress.
  • Er grote struiken en bomen op het perceel staan.

Van mening dat: 

  • Er niet lukraak gebouwd moet worden in Zwolle, maar juist in evenwicht met de omgeving en haar kwaliteiten.
  • Meer dan 350 inwoners zich niet kunnen vinden in de ingediende plannen en dit een zorgvuldige afweging verdiend
  • Het toevoegen van fors meer blijvend (zomer en winter) groen aan de wegzijde de nieuwbouw aan het zicht zou kunnen onttrekken. Hierdoor versterkt het leefklimaat, beperkt de hittestress, trekt minder de focus af van de panden Berkenhove en Puik (vh de Handschoen) en tast het straatbeeld minder aan.  

Roep het college op:

  • Met de initiatiefnemers in gesprek te gaan om, op basis van een ontwerp van een landschapsarchitect, de gevels maximaal te vergroenen waardoor het aangezicht van de bebouwing aan het zicht wordt onttrokken met blijvende (zomer en winter) groene bomen en planten.

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

CDA                CU

Jan Nabers     Reinier Mulder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.