12 september 2021

Motie fietsinnovatie @Zwolle (13 september 2021)

Op maandag 13 september dient fractielid Arjan Spaans onderstaande motie in over fietsinnovaties in Zwolle. CDA Zwolle hoopt hiermee het college te activeren tot het onderzoeken welke innovaties er binnen het Zwols fietsnetwerk mogelijk zijn en indien mogelijk te agenderen op de mobiliteitsagenda. Lees de volledige motie hieronder. 

 

MOTIE: fietsinnovaties @Zwolle

De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 13 september 2021

Constaterende dat:

 • Het actieplan ‘Zwolle wereldfietsstad’ is uitgebracht, dit als verdere uitwerking van de vastgestelde mobiliteitsvisie.
 • Er met de gemeenteraad een debat heeft plaatsgevonden op 6 september 2021 over het actieplan ‘Zwolle wereldfietsstad’.
 • Er een aantal innovatieve ideeën tijdens dit debat zijn benoemd, zoals:
  • Het voorbeeld van ‘de Snelbinder’, een fietsverbinding in Naaldwijk waar antivries-asfalt is geplaatst. Dit asfalt is veiliger en duurzamer dan traditioneel asfalt, bespaart strooizout en daarmee indirect 18% CO2-uitstoot;
  • Het succes van het bestaande experiment ‘plastic road’, het opschalen van dit concept. De ‘plastic road’ betreft het stuk fietspad langs de Deventerstraatweg dat gemaakt is van  gerecycled plastic;
  • Het plaatsen van (overdag door daglicht opgeladen) lichtgevende belijning;
  • De combineren van waterafvoer- en/of bergingsmogelijkheden onder fietspaden.

Van mening dat:

 • Innovaties van grote meerwaarde zijn in fietsvriendelijk Zwolle.
 • Het goed is om zoveel mogelijk gebruik te maken van onze lokale denk- en doe kracht.
 • De uitvoering en inzicht in (co-)financiering om verdere uitwerking vragen.

Roept het college op:

 • Om in de lijn van de genoemde voorbeelden te onderzoeken wat voor innovaties op onze fietspaden/fietssnelwegen mogelijk zijn en deze op haalbaarheid en uitvoerbaarheid te toetsen, waarbij samenwerking met lokale startups en sociale ondernemingen de voorkeur heeft.
 • De toepasbare innovaties te verwerken in de dynamische mobiliteitsagenda, inclusief een plan voor de (co-)financiering en de voortgang en conclusies terug te koppelen met de raad.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

CDA

Arjan Spaans

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.