20 september 2022

Nicolet geïnstaleerd als raadslid

Gisteren is Nicolet geïnstalleerd als raadslid. Zij gaat samen met Jan, Laura, Maxim en de burgerraadsleden bouwen aan Zwolle. Nicolet vervangt Alida die ontslag heeft genomen wegens problemen met haar gezondheid. Tijdens de raadsvergadering is ook gestemd over een aantal moties van het CDA. Alle moties zijn aangenomen.

Zo is de motie van de ChristenUnie en het CDA  aangenomen om aandacht te vragen voor mensen die de bijstand verlaten. Gemiddeld vallen landelijk gezien 6 op de 10 mensen in de schulden nadat ze weer aan het werk gaan. Daarnaast vergt het veel administratie om de bijstand te verlagen. CDA en de christenunie zijn van mening dat zoveel mogelijk drempels verlaagd moeten worden zodat deze niet mensen afschrikken. ‘Het is belangrijk om mensen die de bijstand verlaten te blijven ondersteunen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de overgang soepel verloopt en dat mogelijk terugval voorkomen kan worden’ Aldus Laura van der Giesen, die het woord voert op het sociaal domein.

Het CDA heeft ook samen met de VVD en de christenunie een motie ingediend over de taaleis. In 2019 is een motie aangenomen door de raad om in kaart te brengen wat het taalniveau is van de mensen in de bijstand aangezien naar schatting 22% van deze groep laaggeletterd is. De partijen zijn van meningen dat een beter taalniveau leidt tot meer zelfstandigheid en een betere positie op de arbeidsmarkt. Door beter te monitoren wat het taalniveau is van deze inwoners kan gemeente passende hulp aanbieden om dit niveau te verbeteren en daardoor inwoners een beter werkperspectief te geven. 

Ook steunde het CDA een aantal moties over buurtinitiatieven zoals de motie over de groene ontmoetingsstijger waar bewoners gezamenlijk een idee hebben ingediend waar bewoners uit Oud-Ittersum, Ittersummerlanden en Oldernelerbroek met elkaar kunnen verbinden. Ook gaf het CDA steun aan een initiatief om een sportcomplex bij CSV'28 te bouwen waarin beweging wordt aangemoedigt en gaf het CDA steun aan het initiatief om een calisthenicstoestel te plaatsen in het Stinspark in Westenholte om buiten aan krachttraining te kunnen doen. Al deze moties over de buurtinitiatieven zijn ook aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.