29 mei 2020

Plannen voor duurzame elektriciteit en warmte in Zwolle een stapje verder

De afgelopen periode is het concept bod voor de Regionale Energie Strategie (RES) aan de Zwolse gemeenteraad ter kennisgeving voorgelegd. Het bod is een optelsom van de ambities van de regio West Overijssel en laat zien waar en wanneer de provincie, diverse gemeenten en waterschappen hernieuwbare energie willen gaan realiseren. Het gaat hierbij om duurzame elektriciteit en duurzame warmte.

De raad en de RES

De gemeenteraad heeft in formele zin geen directe invloed op de totstandkoming van de regionale concept RES. De Zwolse raad had -als volksvertegenwoordigend orgaan- afgelopen maandag echter de gelegenheid om moties (ideeën en bedenkingen) in te dienen. In de komende maand wordt er regionaal gekeken of de onderwerpen van de in de raad aangenomen moties essentieel zijn en/of in meer gemeenten spelen. Mocht dat zo zijn, dan zal de regio deze onderwerpen integreren in het regionale concept RES of in het plan van aanpak.

De route van de RES

De concept RES zal 1 juli worden aangeboden aan het planbureau van de leefomgeving (PBL). Daar kijkt men tot uiterlijk 1 oktober of alle plannen leiden tot het bereiken van de nationale klimaatdoelstellingen. Vanaf juli zal de regio Overijssel West, waar Zwolle onderdeel van is, aan de slag gaan met het invullen van de details voor de vaststelling van de definitieve RES (RES 1.0). In oktober 2021 moet die RES 1.0 namelijk gereed zijn met daarin alle uitvoeringsdetails (wie, wat, waar, etc.) van de diverse gemeenten.

Beren op de RES

Als we vanaf juli onderweg zijn naar de definitieve RES 1.0, dan levert dat ook vast en zeker pittige keuzemomenten op en mogelijk dilemma’s. Zo gaf woordvoerder van CDA Zwolle Arjan Spaans in het debat aan: “in de RES gaat de zon niet voor niets op en ook de wind komt niet meer gratis uit de lucht vallen. Plannen wekken weerstand op als onze inwoners niet goed worden meegenomen in dit verhaal. Als partij zijn we tot nu toe niet tevreden met hoe onze inwoners betrokken zijn.” Dit wordt ook bevestigd in het concept bod door de zin: ‘er is gewerkt onder hoge druk...hierdoor kon er vooraf geen regionaal participatieproces met inwoners plaatsvinden’. Het CDA vroeg in het debat dan ook om duidelijkheid over de communicatie- en participatieplannen tot aan de RES 1.0. Om dit kracht bij te zetten, heeft de partij afgelopen maandag een motie ingediend.

RES best

Het is duidelijk dat de wens om de Zwollenaar meer te betrekken breed gedeeld wordt: de motie is unaniem aangenomen. Het is nu aan het college om uiterlijk 1 oktober met een duidelijk en transparant communicatie- en participatieplan te komen. Spaans: “deze RES-reis is nieuw en we hebben daarbij geen gids. De kracht zit hem dan ook in goed met elkaar samenwerken: in de regio én in de stad!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.