04 maart 2019

Zwolse Miranda Wesselink kandidaat voor waterschapsbestuur

Op woensdag 20 maart zijn er verkiezingen voor het Waterschap. Ik ben Miranda Wesselink en namens het CDA ben ik kandidaat voor het bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (DOD). Ik wil inwoners van de regio Zwolle daarin een stem geven. 

Waar staat het Waterschap voor?
Het Waterschap DOD zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende water. Ruim 800.000 inwoners hebben dankzij kilometers lange dijken en waterbeddingen droge voeten. In droge tijden – zoals afgelopen zomer – is er juist voldoende water voor mens en natuur. 

Waarom stemmen voor het Waterschap?
Alle partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen staan voor het onderhouden van de dijken en het zuiveren van het afvalwater. Maar over de manier waarop dat moet gebeuren, verschillen ze van mening. Moet het waterschap paden langs het water aanleggen, zodat je er lekker kunt wandelen, of moet het zo goedkoop mogelijk? En moet het waterschap investeren in voorlichting aan burgers of is dat niet nodig?

Waar sta ik voor?
Ik wil me als betrokken inwoner inzetten voor het Waterschap. Want veilige dijken, schoon en voldoende water is een zaak van ons allemaal. Daarin moeten bewoners, bedrijven, boeren, organisaties en het Waterschap samen optrekken. Daarom vraag ik inwoners van de regio Zwolle om hun steentje bij te dragen. Door mee te doen met acties van het Waterschap, zoals ‘tegel eruit, plantje erin’. Want samen zorgen we voor duurzame steden en dorpen, met een prettig leefklimaat.

Wat verdient aandacht?
Wat mij betreft betrekt het Waterschap inwoners zoveel mogelijk bij het waterbeheer. Door voorlichting te geven over het voorkomen van natte voeten en hittestress. Door campagnes te starten waarin mensen worden opgeroepen om hemelwater niet weg te laten lopen via het riool, maar op te vangen in de tuin of in een regenton. Ook is het nodig dat het Waterschap vrijwilligersinitiatieven steunt en in de spotlight zet. In de regio Zwolle houden vrijwilligers zich onder andere bezig met het schoon houden van dijken en uiterwaarden. Een mooi voorbeeld van: Water beheer je samen!

Wat is mijn drijfveer?
Ik vind het belangrijk dat inwoners omzien naar elkaar en hun omgeving. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig adviseur Zorg en Welzijn. “Ik help zorginstellingen, buurthuizen en maatschappelijke initiatieven om hun ideeën in de praktijk te brengen en om hun stem te laten horen. Samen kom je verder.”

Wat betekent mijn kandidatuur voor Zwolle?
Zwolle is bekend terrein voor mij. Ik ben er een aantal jaren gemeenteraadslid geweest en voorzitter van de lokale afdeling van het CDA. Ik heb Bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Twente (afstudeerrichting milieubeleid) en Theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb gemerkt dat een Waterschap een verschil kan maken bij de dag van morgen. Over hoe onze omgeving er dan uitziet en over onze veiligheid. Daar beslis ik graag over mee.

Wil je dat er Zwollenaren in het waterschapsbestuur zitten en daarover meepraten?
Stem dan 20 maart op een Zwolse kandidaat. Ik sta zelf op de 4e plek op de CDA-lijst.  Mijn Zwolse CDA-collega - en huidig bestuurslid van het Waterschap - Tjeerd Kingma staat op de 10e plek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.