De historische binnenstad is dé plek waar bewoners en toeristen graag winkelen, recreëren, horeca bezoeken en van het rijke culturele erfgoed genieten. Het CDA Zwolle wil de kwaliteit van de binnenstad koesteren en versterken door:

 • Het opwaarderen van de Ossenmarkt rond De Peperbus en OLV-basiliek.
 • Een toekomstvisie op te stellen voor het cultureel en religieus erfgoed om dit voor de komende generaties bewaard en toegankelijk te houden. Een door het Rijk gemaakte inschatting laat zien dat er de komende jaren tussen 30 en 80% van alle Nederlandse kerken leeg kan komen te staan.
 • Investeren in het behoud van betekenisvolle en beeldbepalende monumenten. Behalve grotere restauraties ondersteunt de gemeente, bijvoorbeeld door het verstrekken van kleine kredieten aan particulieren, ook kleiner maar even waardevol cultuurhistorisch erfgoed.
 • Ambitie om meer (inter)nationale bezoekers te trekken die langer verblijven en meer besteden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het regelmatig organiseren van (senioren)beurzen.

Cultuur

Het CDA Zwolle wil nadrukkelijk aandacht voor het instandhouden en zo mogelijk versterken van het culturele aanbod van de gemeente. Het is namelijk een essentiële factor in de leefbaarheid. Daarom wil het CDA Zwolle zich inzetten voor:

 • Respect voor cultureel, religieus en historisch erfgoed en feesten van gemeenschappelijkheid.
 • Het Academiehuis deel te maken van de culturele infrastructuur.
 • Het meewerken aan initiatieven om jeugd kennis te laten maken met allerlei vormen van kunst en cultuur zoals muziek, dans, literatuur, toneel of schilderkunst.
 • Het ondersteunen van de plannen van het Fraterhuis.
 • Stimuleren van kleinschalige cultuurinitiatieven zoals theater en minimarkten op het gebied van kunst.
 • Cultuur op elke hoek van de straat.

Aandacht voor drie uitdagingen

Een bruisende binnenstad is mooi. Maar de kwaliteit van de wijken en voorzieningen in de wijken moet ook op peil blijven. Daarom moet er meer aandacht komen voor een drietal problemen:

 • Leegstand: Het CDA Zwolle wil dat leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden worden gebruikt om startende en kleine ondernemers te huisvesten of geschikt gemaakt worden voor bewoning. We zien hier een rol voor banken, lokale vastgoedeigenaren en de ondernemers(vereniging) met de gemeente als initiator.
 • Kwaliteit van winkelgebieden: We willen terughoudend omgaan met het ontwikkelen van grootschalige detailhandel aan de rand van Zwolle. Dit om het leeglopen van het centrum te voorkomen. Ook in de wijken moet er een gevarieerd aanbod van winkels blijven.
 • Herinrichten en vergroenen: Het CDA Zwolle pleit voor een fysieke herinrichting van delen van het centrum. De afgelopen jaren zijn daar al goede stappen in gezet, bijvoorbeeld met het vergroenen van het centrum en het plan om de Kleine Aa terug te brengen. Deze stappen geven het centrum een aantrekkelijke extra impuls. Daarnaast dragen deze stappen bij aan de verkoeling van de stenen straten. Ook het autoluw maken van het centrum maakt het centrum aantrekkelijker.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.