Nicolet Hoorn

Raadslid

Nicolet is geboren in Assendorp, getogen in de AA-landen en heeft daarna in verschillende plaatsen rondom Zwolle gewoond. Sinds 2020 woont ze in de Zwolse wijk Dieze. Nicolet is moeder van 3 kinderen. Sinds 1999 werkt ze als makelaar en taxateur. Daarvoor werkte ze als leidinggevende in de thuiszorg. In haar vrije tijd leest en kookt ze graag en doet ze vrijwilligerswerk bij een boerderijmuseum, een lokale omroep en een zorgboerderij.

Waarom ben je actief voor het CDA? 
'Verbondenheid zou ik willen noemen als kernwaarde van het CDA. En daar voel ik mij zeer bij thuis. Een mens leeft niet voor zichzelf alleen. Dit heb ik van huis uit meegekregen en op mijn beurt getracht voor te leven aan mijn, inmiddels volwassen, kinderen. De agrarische achtergrond van mijn vader speelde daarin mee want door de aard van het werk is een boer verbonden met de grond die hij bewerkt en de dieren waar hij voor zorgt. “Verantwoordelijkheid nemen” hoort ook bij het CDA, je talenten gebruiken, in je kracht staan. Omdat je daar uiteindelijk het gelukkigst van wordt. Vanuit deze basis wil ik me graag inzetten voor de stad, de wijk, de straat waarin ik woon en de mensen die ik ontmoet. Ik wil mijn kennis, ervaring en energie delen om het met elkaar beter te hebben.'

Waar wil jij je sterk voor maken in Zwolle?
'Graag bouw ik aan een Zwolle waar iedereen zich thuis voelt. Waar we verbindingen leggen tussen jong en oud, arm en rijk, hoog- en laagopgeleid en tussen mensen met verschillende geboortegronden. We moeten Zwolle maken tot een stad waar mensen niet anoniem zijn en zich gewaardeerd voelen. Niets maakt eenzamer dan de wetenschap dat niemand je nodig heeft en niemand je zal missen. En we moeten aan de slag voor een Zwolle waar we respect hebben voor elkaar en voor elkaars bezittingen. Ik wil mij sterk maken voor een Zwolle waar we elkaar kansen bieden en ruimte laten.'

Portefuilleverdeling

  • Wonen
  • Ruimtelijke ordening
  • Omgevingswet
  • Vastgoed
  • Natuur- en groenbeleid

mail: [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.