(3) Leo Elfers

Fractielid & plaatsvervangend fractievoorzitter

Met 72 jaar ben ik de senior van de CDA-lijst in Zwolle.
Ook (of juist) op mijn leeftijd nog volop betrokken bij en actief voor de Zwolse samenleving.

Voor iedereen in de weer;
met speciale aandacht voor pleeggezinnen,
een goede (en betaalbare) woningbouwimpuls,
het realiseren van een respijt(logeer)huis voor mantelzorgers.
En niet te vergeten nauwe contacten met onze senioren.

Mail Leo: jan@cdazwolle.nl

Woordvoerderschappen & aanspreekpunt vanuit CDA Zwolle voor:

Portefeuille
Kunst, cultuur(historie) en subsidiebeleid
Sociaal domein: welzijn, leefbaarheid, zorg en WMO
Doelgroepenbeleid en emancipatie
Ouderen
Veerallee
Wipstrik
Whijtmen
Over de Vecht / Hessenpoort
Berkum / Herfte
Agendacommissie
Vice fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.