Duurzaamheid - Ladder voor de duurzame stad

In Zwolle is behoefte aan een Ladder voor een duurzame stad. Een ladder die de gemeente onder meer helpt de spaarzame groene ruimte in de stad te gebruiken voor klimaataanpassing en de stad niet verder laat verdichten. Een ladder die de gemeente ertoe verplicht groen te behouden en waar mogelijk te versterken, die maximaal inzet op transformatie (zowel hergebruik als sloop en terugbouw). Wanneer blijkt dat dit tot onvoldoende bouwmogelijkheden leidt, moet worden uitgeweken naar ons waardevolle en zeer gewaardeerde buitengebied;met namede in de structuurvisie genoemde mogelijkheden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.