Lelystad Zwolle Airport - welzijn en milieu eerst

De ontwikkelingen van luchthaven Lelystad wordt door het CDA Zwolle al jaren nauwlettend gevolgd. De komende jaren is er nog veel werk te verzetten voordat het eerste grote vliegtuig landt op luchthaven Lelystad. Eerst zal er een deugdelijke Milieu Effect Rapportage (MER) moeten zijn, zal het luchtruim heringericht moeten worden en moet de geluidsoverlast geminimaliseerd zijn. CDA Zwolle kiest nadrukkelijk voor welzijn en luchtkwaliteit (waaronder uitstoot fijnstof) voor inwoners. Pas als die geborgd zijn, wil zij de luchthaven Lelystad ook echt omarmen en hernoemen tot Lelystad-Zwolle Airport om zo de economische kansen te benadrukken. Belangrijk is daarbij de goede bereikbaarheid per trein en auto.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.