Veiligheid - Met elkaar voor een 'veilige-buurt-app'

Uit gesprekken van CDA Zwolle in de wijken blijkt dat er enkele jaren geledenonderzoek is verricht naar het gebruik van applicaties (apps) in de buurt en wijk. De gemeente Zwolle deed dit in samenwerking met de politie en Travers. Het advies was om een ‘veilige buurt app’ te gebruiken die op straat- of buurtniveau gemakkelijk te gebruiken is en waarbij de privé-gegevens voor anderen afgeschermd blijven. CDA Zwolle ziet genoeg voordelen en wil dat dit onderwerp opgepakt wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.