Winkelcentra - meer zelfregie mogelijk maken

Een mooi voorbeeld om in winkelgebieden meer zelfregie mogelijk te maken is de Bedrijfsinvesteringszone, kortweg Bizz. Met deze verordening, die bij stemming onder ondernemers wordt aangenomen of verworpen, is elke ondernemer in het winkelgebied verplicht financieel bij te dragen. Door deze jaarlijkse bijdrage ontstaat een spaarpot waaruit gelden voor bijvoorbeeld een feestverlichting kunnen worden aangewend. Met name het feit dat iedere ondernemer, of het nu een internationale keten is of een vastgoedeigenaar, verplicht lid is voor een periode van 5 jaar geeft mogelijkheden. Voorbeelden van succesvolle Bizz zijn de Binnenstad (eerste periode) en de Diezerbrink (tweede periode).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.