Sinds 29 mei 2019 ben ik Tweede Kamerlid voor het CDA. Na het vertrek van Sybrand Buma naar het burgemeesterschap van Leeuwarden mocht ik tussentijds toetreden tot de CDA-fractie en de Kamer.
In mijn bijdrage als Kamerlid hoop ik niet de markt, niet de overheid, maar de samenleving centraal te zetten! Een gemeenschap waarin mensen naar elkaar omzien en daartoe ook in staat worden gesteld.

Familiebedrijven zijn de stabiele motoren van onze economie, werkgelegenheid en lokale gemeenschappen

Ik wil mijn bijdrage leveren als Overijsselse in het CDA-team waarin alle windrichtingen van Nederland zijn vertegenwoordigd. Vanuit het christendemocratisch uitgangspunt: de mens staat niet op zichzelf, maar altijd in relatie tot de ander. Samen vormen we een samenleving waarin ieder zijn plekje heeft en een bijdrage kan leveren.  Laten we elkaar de ruimte geven om te zijn wie we elk afzonderlijk als individu zijn en daarnaast betrokken zijn bij elkaar. Omzien naar je naaste of zoals dat in Oost Nederland zo mooi heet: noaberschap!

Portefeuilles

  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (participatiewet, UWV, WIA, AOW, pensioenen)
  • VWS (medisch-ethisch)
  • Kerkgenootschappen

Contactgegevens

Wist je dat Hilde

  • Van huis uit aanbestedingsjurist is en jarenlang advieswerk verrichte voor o.a. gemeenten en schoolbesturen op het gebied van maatschappelijk vastgoed
  • Hilde van kinds af aan bekend is met de traditie van melkbusschieten (of carbid schieten) met oud & nieuw? Ze zat er zelf ook wel eens op
  • Hilde zelfstandig ondernemer en partner in een maatschap was voor zij in de tweede kamer kwam

Hilde's paspoort

  • Geboren, getogen en nog altijd woonachtig in de Hanzestad Kampen
  • Twaalf jaar gemeenteraadslid in Kampen, waarvan ruim. negen jaar als fractievoorzitter
  • Woordvoerder op de terreinen: Arbeidsmarktbeleid, ZZP' ers, (EU) aanbestedingen en Mededinging
  • Hilde heeft een plan heeft geschreven over het belang van familiebedrijven en doet daarin voorstellen om familiebedrijven beter te ondersteunen bijvoorbeeld bij de overdracht aan een volgende generatie

Nieuws

Blog

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.