Sinds 29 mei 2019 ben ik Tweede Kamerlid voor het CDA. Na het vertrek van Sybrand Buma naar het burgemeesterschap van Leeuwarden mocht ik tussentijds toetreden tot de CDA-fractie en de Kamer.
In mijn bijdrage als Kamerlid hoop ik niet de markt, niet de overheid, maar de samenleving centraal te zetten! Een gemeenschap waarin mensen naar elkaar omzien en daartoe ook in staat worden gesteld.

Ik wil mijn bijdrage leveren als Overijsselse in het CDA-team waarin alle windrichtingen van Nederland zijn vertegenwoordigd. Vanuit het christendemocratisch uitgangspunt: de mens staat niet op zichzelf, maar altijd in relatie tot de ander. Samen vormen we een samenleving waarin ieder zijn plekje heeft en een bijdrage kan leveren.  Laten we elkaar de ruimte geven om te zijn wie we elk afzonderlijk als individu zijn en daarnaast betrokken zijn bij elkaar. Omzien naar je naaste of zoals dat in Oost Nederland zo mooi heet: noaberschap!

Ik ben geboren, getogen en nog altijd woonachtig in de Hanzestad Kampen, regio Zwolle. Ik ben van huis uit aanbestedingsjurist en heb jaren lang advieswerk verricht voor o.a. gemeenten en schoolbesturen op het gebied van maatschappelijk vastgoed (o.a. scholenbouw, sportaccommodaties, dorpshuizen etc). Ook was ik 12 jaar gemeenteraadslid in Kampen, waarvan ca. 9 jaar fractievoorzitter.

Mijn woordvoeringen in de Tweede Kamer zijn:
Arbeidsmarktbeleid, ZZP, Aanbesteden en Mededinging.

Contactgegevens

  • Hilde Palland
  • h.palland@tweedekamer.nl
  • Voor afspraken 070-318 35 73
  • Volg Hilde op Twitter @Hilde_PM
  • Volg Hilde op Facebook @HildePM
  • Volg Hilde op LinkedIn Hilde Palland Mulder

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.