Deze week heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het plan van CDA en SP om het AOW-gat voor arbeidsongeschikt geraakte zelfstandigen op te lossen. De nota werd eind vorig jaar opgesteld door Tweede Kamerlid Hilde Palland en haar SP-collega Bart van Kent.

AOW-gat
Door de verhoging van de AOW-leeftijd in 2013 is er een groep van circa 6500 arbeidsongeschikt geraakte zelfstandigen in de problemen gekomen. Hun arbeidsongeschiktheidsverzekering stopt op hun 65e, terwijl hun AOW pas één of zelfs twee jaar later ingaat. Ze komen daarnaast niet in aanmerking voor de OBR, de overbruggingsuitkering AOW. Al die tijd zitten ze dan dus zonder inkomen.“Toen de overheid besloot de pensioenleeftijd op te hogen deze groep tussen wal en schip gevallen. Dit onrecht moet gewoon opgelost worden, daarom heb ik met SP de handen ineen geslagen om dit aan te pakken”, aldus Hilde.

Eenmalige vergoeding
De kamer kreeg vaker van het kabinet te horen dat het juridisch te ingewikkeld was om dit probleem op te lossen. Palland en Van Kent namen geen genoegen met dit antwoord en schreven een initiatiefnota. ‘Het zal best ingewikkeld zijn, maar waar een wil is, is een weg,’ aldus Palland.
Palland en Van Kent stellen voor om gedupeerden een eenmalige vergoeding  te geven voor de periode waarin hun inkomen wegvalt. CDA en SP stellen voor te onderzoeken of zo’n regeling ook zou moeten gaan gelden voor verzekerde ZZP’ers in zware beroepen die (nog) niet arbeidsongeschikt zijn, als blijkt dat hun polisvoorwaarden geen rekening houden met de verhoogde AOW-leeftijd.

Volgende week wordt over de voorstellen gestemd. Wordt vervolgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.