Kandidaten TK21
10 mei 2022

Motie met oproep tot het onderzoeken van een “schuldenpauzeknop” met brede steun aangenomen.

De motie van het CDA die het kabinet oproept een landelijke pauzeknop voor schulden te onderzoeken is met brede steun van de Kamer aangenomen. Zeker in de huidige financieel onzekere tijden kan een pauzeknop ervoor zorgen dat er een stop komt aan een opeenstapeling van schulden.

CDA-Kamerlid Hilde Palland: ‘Financiële onzekerheid zorgt voor stress. Het op afstand houden van schuldeisers, deurwaarders en incassobureaus kan die stress verlichten en zorgen dat de opeenstapeling van schulden wordt teruggedrongen en er ruimte ontstaat om aan oplossingen te werken.’ 

 De koepelorganisatie voor financiële hulpverleners NVVK, het CJIB en een drietal grote gemeenten willen gezamenlijk experimenteren met een schuldpauzeknop. Den Haag experimenteert al in samenwerking met het CJIB met een soortgelijke pauzeknop, met positieve resultaten. Het is nu aan het kabinet om te onderzoeken of deze regeling landelijk uitvoerbaar is voor zowel overheids- als private schuldeisers. 

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het breder inzetten van een instrument als een "pauzeknop" bij mensen die schulden hebben nadere verkenning verdient;

overwegende dat de NVVK, drie gemeenten en het CJIB gezamenlijk (willen) experimenteren met de ontwikkeling van een landelijke schuldpauzeknop;

verzoekt het kabinet met NVVK, CJIB en betrokken gemeenten een landelijke invoering van de schuldpauzeknop te onderzoeken en met partijen afspraken te maken over onder andere acceptatie van het instrument pauzeknop bij overheidsschuldeisers en vervolgens ook bij private schuldeisers,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Palland
Kat 
Ceder
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.