10 juni 2022

Vragen inzake het bericht ‘Grote woorden winnen in politiek Maastricht van sympathie’ en n.a.v. beantwoording schriftelijke vragen CDA d.d. 24 mei 2022.

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Grote woorden winnen in politiek Maastricht van sympathie’ (1) en het feit dat er in de gemeenteraad Maastricht discussie is ontstaan over de uitspraak van de rechtbank Limburg d.d. 25/4/2022 inzake de Tozo-regeling voor grensondernemers, welke regeling de gemeente Maastricht uitvoert/heeft uitgevoerd voor de groep grensondernemers?
 2. Wat is de reactie van de minister op de ontstane discussie in de gemeenteraad? 
 3. Klopt het dat er inmiddels hoger beroep is ingesteld?
   1. Kunt u aangeven wat de redenen daarvoor zijn? 
   2. Heeft het ministerie zich daarbij gevoegd? 
 4. Acht de minister het proportioneel dat, om eventueel verduidelijking te krijgen omtrent het hybride karakter van de Tozo-regeling, de getroffen ondernemers (nog langer) moeten wachten? 
 5. Zijn er andere mogelijkheden om verduidelijking te krijgen omtrent de duiding en eventuele gevolgen van het “hybride karakter” van de Tozo-regeling anders dan via een hoger beroep? 
   1. Wordt die weg (ook) bewandeld? 
 6. Klopt het dat de Europese commissie eerder vragen heeft gesteld aan Nederland over de Tozo-regeling in relatie tot het principe van vrije vestiging en Nederland daar nog geen reactie op heeft gegeven? 
 7. Zo ja, wanneer verwacht Nederland de vragen van de Europese commissie te beantwoorden?
   1. Kan de minister de reactie alsdan ook ter informatie met de Tweede Kamer delen?                                                                                                 
 8. Is de minister van plan om in de toekomst de grenswerkers mee te nemen in alle nieuwe (tijdelijke) regelingen en de regelingen te toetsen aan de grensregio toetsing? 

 1.  De Limburger, 1 juni 2022, https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220601_93466520.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.