04 maart 2021

Vragen om de Bruine Vloot als werelderfgoed aan te wijzen

Vraag 1: Bent u bekend met het bericht << ’Wijs bruine vloot aan als werelderfgoed’ >>?*

Vraag 2: Bent u bekend met de oproep van o.a. de provincies Overijssel, Noord-Holland, Flevoland en Friesland om de bruine vloot aan te wijzen als werelderfgoed?

Vraag 3: Klopt het dat Nederland het enige land in Europa is waar de bruine vloot langs commerciële weg varend en levend moet worden gehouden, terwijl andere landen hiervoor subsidie verstrekken?

Vraag 4: Herkent u de opgaven waarvoor de bruine vloot zich gesteld ziet, zoals het doorkomen van de coronacrisis en het moeten voldoen aan groene voorwaarden waarvoor op dit moment nauwelijks investeringsruimte is?

Vraag 5: Denkt u dat (h)erkenning door een plek op de Werelderfgoedlijst van UNESCO de bruine vloot kan helpen bij deze opgaven, bijv. met het aantrekken van toeristen en het loskrijgen van meer financiële middelen?

Vraag 6: Bent u bereid het pleidooi van eerdergenoemde provincies actief te ondersteunen en hierover op korte termijn met hen, de bruine vloot en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in gesprek te gaan?

* Telegraaf, https://www.telegraaf.nl/nieuws/243347598/wijs-bruine-vloot-aan-als-werelderfgoed, 3 maart 2021.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.