Lijsttrekker Eerste Kamer

Het CDA partijbestuur draagt Theo Bovens unaniem voor als lijsttrekker Eerste Kamer. 

Theo Bovens heeft ruime bestuurlijke ervaring als gouverneur van Limburg, als wethouder van Maastricht en tot begin dit jaar als waarnemend burgemeester van Enschede. Tevens is hij voorzitter geweest van het College van Bestuur van Open Universiteit Nederland, voorzitter van het Interprovinciaal overleg en kroonlid en lid van het Dagelijks Bestuur van de Sociaal Economische Raad (SER). Binnen de partij is hij jarenlang actief geweest binnen het CDJA en als voorzitter van het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Momenteel is Bovens actief in vrijwilligerswerk en besturen/toezichtsorganen van verschillende maatschappelijke organisaties.

Theo Bovens

“Uit overtuiging heb ik mij kandidaat gesteld als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Ik dank het partijbestuur voor het in mij gestelde vertrouwen. In de afgelopen jaren heb ik steeds gepoogd te besturen vanuit de inspiratie die onze partij koestert: het vooropstellen van de menselijke maat, dat elke mens telt. Als lokaal en regionaal bestuurder zag en zie ik de kracht van alliantievorming tussen én met de samenleving. De senaat moet de rol van verbinder hebben over regio’s en partijgrenzen heen. Het CDA is niet voor niks de partij van ‘wij’. We doen het samen.”

Tegenkandidaten

Tot 26 oktober kunnen tegenkandidaten gesteld worden. De voordracht van een tegenkandidaat moet ondersteund worden door drie of meer provinciale afdelingen tezamen en/of tien of meer gemeentelijke en/of buitenlandse afdelingen tezamen en/of één procent van de leden. Een voordracht van provinciale dan wel gemeentelijke afdelingen dient door de voorzitters en secretarissen van de desbetreffende afdelingen te zijn ondertekend. Een voorstel van leden dient door alle desbetreffende leden te zijn ondertekend.

Een tegenkandidaat stellen kan door een bericht te sturen aan de secretaris van het landelijk bestuur [email protected]

Lid Landelijk Bestuur, portefeuille HRM & Ontwikkeling

Het Landelijk Bestuur draagt, met instemming van de Verenigingsraad, Wendy Zuidema-Haans voor als LB-lid HRM & Ontwikkeling.

Wendy Zuidema-Haans is directielid bij het Wetterskip Fryslân. Na haar studie Innovatiewetenschappen werkte zij achtereenvolgens aan de TU in Eindhoven, bij o.a. milieuhandhaving en verkeer en vervoer bij de Provincie Fryslân en als directeur van de Hogescholen in Friesland. Via contacten in haar netwerk werd zij Statenlid. Het Statenlidmaatschap was niet langer verenigbaar met haar werk voor het waterschap. In haar loopbaan staat mensenwerk centraal. Zuidema hecht groot belang aan scouting, maar ook aan (door)ontwikkeling van mensen in hun politieke loopbaan.

Wendy Zuidema: “Ik vind het mooi om mij in te leven in verschillende groepen. In mijn loopbaan staat verbindingen leggen, bruggen bouwen en de juiste mensen op de juiste plek brengen centraal. Dat wil ik ook doen voor het CDA. Het is geen makkelijke opgave, maar ik geloof erin dat veel mensen intrinsieke motivatie hebben om midden in de samenleving te staan en goed te doen voor anderen. We moeten onze kernwaarden laten zien en een verbindend geluid laten horen. Dan kunnen we deze mensen aanspreken. Scouten is heel belangrijk. Iedere CDA’er kan scout voor een ander zijn. Ik heb er zin in om deze uitdaging samen aan te gaan.”

Tegenkandidaten

Tot 22 oktober kunnen tegenkandidaten gesteld worden. Elk lid en/of afdeling heeft de bevoegdheid de naam van een door hem of haar gewenste kandidaat toe te voegen door middel van een schriftelijk verzoek aan het landelijk bestuur. Aan dat verzoek wordt voldaan wanneer het door ten minste drie provinciale afdelingen en/of tien gemeentelijke afdelingen en/of buitenlandse afdelingen tezamen en/of één procent van de leden wordt gesteund. Een verzoek tot stellen van een tegenkandidaat kan tot 22 oktober via de secretaris van het landelijk bestuur [email protected]

Voordracht Auditcommissie

Jan Maarten van der Meulen, Ben Lanser en Ard Warnink worden voorgedragen als lid voor de Auditcommissie. 

Proces

Van 19 mei tot 8 juni konden leden solliciteren op de openbare vacature voor de Auditcommissie. Deze was vrijgekomen door het aflopen van het termijn van één van de drie leden. De procedure is met één week verlengd. Met alle sollicitanten zijn door de auditcommissie gesprekken gevoerd. We danken een ieder die zijn interesse heeft getoond en de partij met raad en daad wilde bijstaan. 

Op 21 juni heeft de statutencommissie, de auditcommissie en de penningmeester overlegd over het reglement van de AC. Waarbij het aantal leden is uitgebreid is van drie naar vijf leden. De lopende procedure is gebruikt om de extra posities in te vullen.

Diversiteit

Op de vacature hebben enkel mannelijke sollicitanten gereageerd. Ondanks nog extra promotie, de verlengde procedure en persoonlijk benaderen van enkele vrouwelijke kandidaten. Wel is met het aantreden van Ben Lanser en Ard Warnink er ook meer ruimte voor jongeren gekomen in deze commissie. Het CDA streeft naar een diverse samenstelling van haar commissies. Dat kan echter niet bij elke commissie en we doen een appèl op vrouwen ‘bij enkel al eventuele interesse in functies binnen de partij’ zich kenbaar te maken. 

De voorgedragen kandidaten: 

Jan Maarten van der Meulen (63 jaar - Maarn)

Vanuit zijn carrière en ervaring bij maatschappelijke organisaties brengt hij de juiste kennis en kunde mee in de commissie. De selectiecommissie heeft er alle vertrouwen in dat hij ook  de ambassadeursfunctie voor de commissie op zich kan nemen. 

Sinds 1986 is Jan Maarten in verschillende functies werkzaam bij PwC als Partner/Adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling en financiën in de vastgoedsector van de publieke sector. Per 1 februari 2016 is hij toegetreden als Partner van het SMC, advies op het gebied van finance, governance en bedrijfsvoering. Zijn opleiding heeft hij genoten aan de V.U. (Bestuurskunde) en Harvard business school (Leading professional service firms) 

“Het CDA is een partij die mij altijd heeft aangesproken en waar ik vrijwel mijn hele leven op heb gestemd. Geboren in een ARP nest voel ik mij van jongs af aan zeer verwant met deze partij. Sinds kort heb ik besloten om lid van het CDA te worden. Zeker nu we in Nederland een steeds verdere versnippering van partijen hebben is het mijns inziens goed dat een volkspartij als het CDA aan kracht wint. “ - Jan Maarten van der Meulen

Ben Lanser (33 jaar - Lisse)

Goed voorbereid en gemotiveerd kwam Ben Lanser bij de sollicitatiecommissie op gesprek. Ben was tot afgelopen maart penningmeester voor CDJA Duin - en Bollenstreek en raadslid voor de gemeente Lisse. In 2016 behaalde hij zijn Master of Science in Accountancy op Nyenrode Business University. Hij werkt sinds 2018 voor New Story B.V. als manager Finance & Control.  

“Zelf heb ik een accountancy achtergrond en heb vanuit mijn rollen bij EY en KPMG verschillende controles uitgevoerd bij bedrijven, maar ook in de publieke sector zoals bij diverse gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen. Deze accountancy achtergrond sluit ook aan op mijn opleiding, Master Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit.” - Ben Lanser

Ard Warnink (29 jaar - Den Haag)

De afgelopen twee jaar  is Ard Warnink adviseur van de Auditcommissie van het CDA. Daarvoor was hij onder andere penningmeester van het CDJA en CDA provincie Groningen. Ook in andere organisaties als CNV Jongeren en de Rabobank Ledenraad draagt hij zijn steentje bij. Op dit moment is hij Teammanager bij uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen.  Ard heeft zijn propedeuse  Fiscaal Recht behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen.

“De afgelopen jaren ben ik adviserend lid geweest van de AC en daarvoor heb ik jarenlang diverse financiële en bestuurlijke functies binnen en buiten de partij bekleed. Daardoor heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met de governancestructuur en de geldstromen binnen de partij en haar organisaties. Met deze kennis en ervaring denk ik dat ik een goede aanvulling ben op de huidige samenstelling van de AC”. - Ard Warnink

Voorzitter Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

Aanleiding

Tijdens de vergadering van 13 juli 2022 heeft het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) een commissie onder leiding van Corien Wortmann-Kool ingesteld om tot een voordracht te komen voor de invulling van de ontstane vacature van voorzitter van het WI-bestuur. Deze vacature is ontstaan door het vertrek van de huidige bestuursvoorzitter, Richard van Zwol. Na het opstellen van een profiel en na verschillende vergaderingen met het WI-bestuur, gesprekken met adviseurs en afstemming met CDA-voorzitter Hans Huibers zou het bestuur bij dezen graag een kandidaat willen voordragen.

De selectiecommissie is zeer verheugd om de heer mr. A.J. (Aart Jan) de Geus voor te dragen als kandidaat-voorzitter. De Geus staat zelf zeer positief tegenover deze voordracht en is per 1 januari 2023 beschikbaar voor de functie. Hij heeft een lange staat van dienst bij het CDA, het openbaar bestuur en verschillende denktanks, en hij voldoet uitstekend aan de kwaliteiten die van een WI-voorzitter mogen worden verwacht. Op basis van de gesprekken met het WI-bestuur en de partijvoorzitter en gezien de kwaliteiten van De Geus is gekozen voor een enkelvoudige voordracht. De voordracht wordt, zo is gebleken tijdens de bestuursvergadering van 15 september 2022, unaniem ondersteund door de leden en adviseurs van het WI-bestuur.

Voorstel

Het bestuur van het CDA wordt gevraagd om over te gaan tot de voordracht van:

  • de heer mr. A.J. (Aart Jan) de Geus

als voorzitter van het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Instituut voor het CDA voor de statutaire termijn van vier jaar, met ingang van 1 januari 2023, aan het partijcongres van 5 november 2022.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.