Wat vindt u ervan? Wat lijkt u succesvol en wat lijkt u risicovol? Ziet u, naast de plannen die er al zijn, nog andere mogelijkheden om de partij te vernieuwen? U kunt meedenken! Via partijvernieuwing@cda.nl kunt u uw feedback insturen.

Als u meer informatie wilt over een specifiek deelproject, kunt een mail sturen naar partijvernieuwing@cda.nl om contact op te nemen met de betreffende projectleider.

We hebben behoefte aan flexibiliteit en wendbaarheid.

Hoe verder?

De komende tijd worden de deelprojecten, die in het uitvoeringsplan beschreven zijn, uitgevoerd. Niet alle deelprojecten vragen evenveel tijd, maar de totale looptijd van deze projecten zal zo’n 2 tot 3 jaar in beslag nemen. Een deel van de tijd zal gebruikt worden om de veranderingen door te voeren en een deel om de veranderingen te verankeren binnen de partij. Als mijlpalen bereikt zijn of andere relevante informatie beschikbaar is, wordt dit gedeeld met de leden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.