Josine Westerbeek-Huitink

Voorzitter

De aandacht voor vrouwenemancipatie is nog steeds heel erg nodig. Daarbij gaat het niet alleen om arbeidsparticipatie, maar ook  (mantel)zorgtaken en vrijwilligerswerk moeten gewaardeerd worden. Als vrouwen moeten we de krachten bundelen en er gaan staan. 

Samen met het bestuur, de provinciale afdelingen en de leden streven we ernaar om het percentage vrouwen dat op de lijsten komt en verkiesbaar is, omhoog te brengen. Er is al wel een slag gemaakt, maar het kan veel beter.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.