Wanneer gaat dit alles lopen?

Het project van partijvernieuwing loopt al enige tijd. Het is al vaak besproken in het partijbestuur, meerdere stukken zijn geschreven en uiteindelijk is het uitvoeringsplan, wat in de Dirk Bibliotheek te vinden is, het resultaat. In de komende tijd gaan de verschillende deelprojecten uitgevoerd worden. Voor ieder deelproject is een projectleider aangewezen.

Wanneer wordt een afdeling een netwerk?

Voorlopig is een afdeling nog gewoon een afdeling. Het Actieplan Lokale Netwerken wordt de komende tijd, via een pilot, met enkele lokale afdelingen uitgewerkt. Pas als dit plan gereed is en duidelijk is hoe het lokale netwerk er concreet uitziet, zal ook de naamswijziging worden doorgevoerd. Dit is een wijziging die door het landelijk CDA-congres moet worden goedgekeurd.

Wanneer komt het concept ‘Vriend van het CDA’?

‘Vriend van het CDA’ is een concept wat de partij al jaren kent, maar wat opnieuw  wordt vormgegeven. Medewerkers van de ledendesk en CRM (relatie met leden), leden van het partijbestuur en mensen in het land buigen zich hierover. Het is een belangrijk onderdeel van de partijvernieuwing. In de 21e eeuw, waar steeds minder mensen ergens lid van willen worden, is ‘Vriend van het CDA’ een mooie manier om mensen betrokken te houden. Wanneer dit project uitgevoerd wordt en afgerond is, is nog onduidelijk. Vermoedelijk zal dit in de loop van 2019 plaatsvinden

Hoe communiceren we over partijvernieuwing?

Als er nieuwe informatie is over partijvernieuwing, wordt dit via deze website gecommuniceerd. Onder het kopje ‘Nieuws’ wordt informatie met de leden gedeeld. Via de digitale weeknieuwsbrief van het CDA worden leden eveneens op de hoogte gebracht van belangrijke gebeurtenissen. In het ledenblad zal onder het kopje ‘partijnieuws’ tevens een kort overzicht komen van alle relevante ontwikkelingen op gebied van de partijvernieuwing in de achterliggende tijd.

Relevante veranderingen voor lokale en provinciale afdelingen, netwerken en organisaties van het CDA worden gecommuniceerd aan de voorzitter. Deze zal dit vervolgens bespreken in het bestuur. Het bestuur bepaalt hoe dit met de leden besproken wordt.

Ook komen er bijeenkomsten in het land. Op deze bijeenkomsten willen we onze ideeën over partijvernieuwing met u delen en uw ideeën over partijvernieuwing ophalen. Verder is er ruimte voor alle vragen over partijvernieuwing.

 

Komen er nieuwe vormen van lidmaatschap?

Naast ‘Vriend van het CDA’ zijn er geen andere plannen voor nieuwe vormen van lidmaatschap. Er komt geen lokaal lidmaatschap. Wel komen er mogelijkheden voor niet-leden om op verschillende niveaus mee te doen binnen de partij. Lokaal, provinciaal en landelijk! Zij zijn welkom op vergaderingen en bijeenkomsten en kunnen ook meedenken en meepraten.

Wanneer kan ik als lid hier iets over vinden?

In het afgelopen jaar zijn er door de provinciale afdelingen bijeenkomsten georganiseerd om ‘de 7 bouwstenen van partijvernieuwing’ te bespreken. Daarnaast zijn er deelsessies op het congres in juni en november 2018 geweest, waarbij een toelichting is gegeven op de plannen. Op het november-congres zijn de deelprojecten ook besproken met de deelnemers aan de deelsessie. Hun feedback, kritiek en tips zijn meegenomen, gedeeld met het partijbestuur en doorgegeven aan de projectleiders bij de partijvernieuwing. In de komende tijd bespreken we de partijvernieuwing, met u, op onze congressen, via een deelsessie of in het plenaire gedeelte. Lokale en provinciale afdelingen, maar ook netwerken kunnen de partijvernieuwing bespreken en met u bekijken wat dit betekent voor de afdeling of het netwerk. Ook kunnen lokale afdelingen mensen aandragen om mee te denken met de verschillende deelprojecten. De wijzigingen waarvoor een statutenwijziging nodig is, wordt uiteindelijk door de leden op het congres goedgekeurd.

Wie kan ik benaderen bij hulp voor nieuwe invulling van bijeenkomsten?

Vragen over nieuwe invulling  van bijeenkomsten kunt u sturen naar partijvernieuwing@cda.nl. Deze vragen worden doorgestuurd naar de mensen die meewerken aan het deelproject 2.4, waar nagedacht wordt over nieuwe bijeenkomsten.

Hoe benader ik nieuwe leden?

Hoe wordt fondsenwerving geregeld?

Fondsenwerving wordt, op landelijk niveau, geregeld vanuit het partijbureau. De fondsenwervingscommissie, die zich richt op ondernemingen en individuen, werkt aan een fondsenwervingsplan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Hoentjen, karin.hoentjen@cda.nl.  Daarnaast is er de mogelijkheid om te adverteren in de bladen van het CDA (CDA.nl en Bestuursforum). Hiervoor kunt u contact opnemen met Ymkje van ‘t Riet, ymkje.vantriet@cda.nl. Voor promotieactiviteiten van uw organisatie op of rond het CDA-congres kunt u contact opnemen met Joost Breas, joost.breas@cda.nl.

Komt er meer informatie in Dirk over de verschillende thema- of doelgroepennetwerken?

Samen met de netwerken wordt gekeken hoe zij gebruik van Dirk kunnen maken. Dirk is in het afgelopen jaar geïntroduceerd en wordt stukje bij beetje uitgerold over de onderdelen van de partij. Op dit moment zijn er nog geen netwerken gekoppeld aan Dirk.

Waar kan ik voor vragen over partijvernieuwing terecht?

Voor vragen over partijvernieuwing kunt u een mail sturen naar partijvernieuwing@cda.nl. Als het een algemene vraag over partijvernieuwing betreft, krijgt u van Joost Breas antwoord. Als het over een specifiek deelproject gaat, wordt uw vraag doorgestuurd naar de betreffende projectleider.

U krijgt in principe binnen 5 werkdagen antwoord op uw vraag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.