Het CDA wil voorkomen dat ex-gevangenen terugvallen in crimineel gedrag en hen helpen in de richting van betaald werk. Dat is het doel van een voorstel dat woordvoerder René Peters afgelopen donderdag heeft gedaan tijdens een debat over de participatiewet. Volgens Peters is het voor ex-criminelen moeilijk om op een goede manier terug te keren in de samenleving. Dat kan beter.Wanneer gevangenen vrij worden gelaten gaat bijna de helft, binnen twee jaar, opnieuw de fout in. ‘Het zou mooi zijn als deze mensen proactief worden bijgestaan en dat we daardoor de kans op recidive kleiner maken. Een win-winsituatie voor de betrokkene en de maatschappij’, aldus Peters.

Peters: ‘Wie een flinke tijd in de gevangenis heeft gezeten, raakt zijn woning kwijt. Want het kan niet zo zijn dat een woning leeg staat in afwachting van de terugkeer van een criminele huurder. En uiteraard hebben gevangenen geen recht op een uitkering. In de gevangenis krijg je kost en inwoning. Dat is allemaal begrijpelijk en terecht, maar het kan er wel voor zorgen dat je na het uitzitten van je straf zonder woning en inkomen op straat komt te staan.’

Door de wachttijd van vier weken voor een bijstandsuitkering voor ex-gedetineerden te schrappen wil Peters de kans op een dakloos bestaan verkleinen. Hij roept de regering op om samen met gemeenten en organisaties als Divosa en Cedris om tafel te gaan zitten om te praten over een oplossing. De beste manier om ex-gevangenen weer terug te laten keren in de samenleving is een directe vorm van participatie, bij voorkeur via betaald werk: ‘van bajes tot baan’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.