De komende 4 jaar heb ik 5 prioriteiten, ‘Piets topcases’.

Piets topCases

250.000 Woningen voor jongeren en starters

Er is een enorm tekort op de woningmarkt. Daarom wil mijn partij een miljoen woningen bouwen. Een kwart daarvan moet voor jongeren en starters zijn. Het is belangrijk dat ook zij de woningmarkt op geholpen worden. In ons verkiezingsprogramma staat: "Wij pakken het woningtekort aan door in heel het land in de komende tien jaar een miljoen betaalbare en duurzame woningen te bouwen.
Een kwart van de nieuwbouw is bestemd voor starters en jongeren en we bieden meer variatie in het woningaanbod voor ouderen."

 

Veilig online, fatsoensnormen op social media en meer aandacht voor cybersecurity

Social media is heel leuk, maar is soms ook een afvoerputje. Pesterijen, beledigingen en bedreigingen zijn aan de orde van de dag. Ook moet je je veilig op het internet kunnen bewegen. Meer aandacht voor fatsoensnormen op social media en meer inzet op cybersecurity is daarom nodig.

Minder regels voor ondernemers. Niet snappen is schrappen

Ondernemers hebben de ruimte nodig om te ondernemen, te groeien en te innoveren. Dat weet ik als ondernemer maar al te goed. Onnodige regels en ingewikkelde procedures zitten dan in de weg. Ik wil een dienstbare overheid die met ondernemers meedenkt, oplossingen biedt en belemmeringen wegneemt. Laten we meer vertrouwen hebben in onze ondernemers.

Belastingvoordeel voor ondernemers die ruimte geven aan medewerkers voor vrijwilligerswerk

Noaberschap is de kracht van Overijssel. Het kenmerkt `mijn provincie. Zelf doe ik ook veel vrijwilligerswerk. Omdat het leuk is, maar ook omdat ik het belangrijk vind dat je wat betekent voor je omgeving. We kunnen de samenleving nog veel meer die ruimte geven, bijvoorbeeld door het invoeren van een vrijwilligersverlof. 

Een heel mooi voorbeeld van hoe je samen met vrijwilligers een vereniging runt is mijn trots HHC Hardenberg. Ik heb daar ooit dit filmpje over gemaakt.

 

Betere bereikbaarheid in de regio. Met speciale aandacht voor de Nedersaksenlijn en de N34/N35/N36)

Iedereen in Overijssel en omstreken zal het herkennen. In de Randstad is alles op het gebied van infrastructuur geweldig geregeld, maar in de regio zit je altijd meteen achter een vrachtwagen, of duurt een reis met het openbaar vervoer soms wel drie keer zo lang als met de auto. Daarom wil ik mij hard maken voor belangrijke verbindingen in Overijssel. We moeten het werk afmaken rond de N35, maar ook inzetten op totale verbreding van de N34 en de N36 goed aansluiten op de snelweg.

Ook de Nedersaksenlijn is daarbij heel erg belangrijk. Het is maar 12 kilometer spoor dat hoeft worden aangelegd. Als we dat voor elkaar krijgen, hebben we een geweldige verbinding van Groningen naar Twente. Een enorme kans voor de regionale economie en nog duurzaam ook!

Een onderwerp waar ik me al lang druk over maak in de gemeenteraad van Hardenberg. We hebben er ooit ook dit filmpje over gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.