Prinsjesdag 2022 wordt overschaduwd door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De gestegen prijzen voor energie en dagelijkse boodschappen leiden tot grote zorgen bij veel gezinnen en alleenstaanden. Het kabinet presenteert een historisch pakket maatregelen om de effecten op de koopkracht te dempen en te voorkomen dat mensen door het ijs zakken.

De strijd in Oekraïne gaat nog elke dag door. Het Oekraïnse volk strijdt voor haar vrijheid en daarmee voor vrede en recht in Europa. Nederland steunt Oekraïne met wapens en noodsteun. En dat blijven we doen.

De gevolgen van de oorlog zijn in ieder huishouden merkbaar. Dat vraagt om solidariteit en saamhorigheid. Alleen samen komen we door deze crisis heen. De maatregelen van het kabinet moeten voorkomen dat mensen verder in de problemen komen. Onze inzet is daarbij vooral gericht op de laagste en middeninkomens. 

De tijd die voor ons ligt zal niet gemakkelijk zijn. We dragen het samen. Minder ik, meer wij. Met een overheid als schild voor hen die het nodig hebben en een samenleving waarin we solidair zijn aan elkaar.

Wopke Hoekstra

Bestaanszekerheid

De bestaanszekerheid staat onder druk. In de troonrede noemt Koning een aantal concrete maatregelen om te doen wat nodig is om die druk te verlichten. Bestaanszekerheid treft iedereen, maar met name de lagere inkomens en de middeninkomens hebben het nu al zwaar. Het CDA heeft zich in het bijzonder ingezet voor de ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen. Zij mogen niet de dupe worden van deze crisis.

Daarom verhoogt het kabinet het minimumloon, de zorg- en de huurtoeslag. Voor mensen met een middeninkomen wordt het tarief in de eerste schijf verlaagd en gaat de arbeidskorting omhoog. De verlaging van de brandstofaccijns wordt voortgezet. Het kindgebondenbudget wordt fors verhoogd.

Ook verhoogt het kabinet de belasting voor vermogenden en voor de bedrijven die juist nú recordwinsten maken. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Energie

De energierekening moet gedempt worden. Daarom introduceert het kabinet een prijsplafond voor energie. Zodat mensen hun energierekening kunnen blijven betalen. 

Ook mogen energiebedrijven deze winter geen huishoudens wegens betalingsproblemen afsluiten. Energiebedrijven moeten weer meerjarige energiecontracten aanbieden aan klanten, dat geeft huishoudens rust. Diegenen die een uitkering hebben of een laag inkomen kunnen ook voor volgend jaar een energietoeslag ontvangen via de gemeente.

Met deze maatregelen voorkomt het kabinet dat huishoudens door de stijging van de energieprijs door het ijs zakken. 

Gezinnen

Gezinnen hebben het zwaar. Veel gezinnen houden steeds minder over aan het einde van de maand of komen nu al niet meer rond. Daarom gaat het kindgebonden budget fors omhoog. 

Zeker in combinatie met de andere maatregelen die het kabinet treft zal de druk voor veel gezinnen verminderen.

Zorg en huur

Om huurders met een lager inkomen tegemoet te komen gaat ook de huurtoeslag structureel omhoog. 

Gecombineerd met de verhoging van de zorgtoeslag zorgen deze maatregelen ervoor dat huishoudens meer geld overhouden aan het einde van de maand en de druk verlichten. 

Ook studenten hebben het zwaar, zeker als zij op zichzelf wonen moeten zij zich vaak beroepen op een bijbaan, lening of een bijdrage van hun ouders. Daarom krijgen uitwonende studenten een hogere studiebeurs.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.