Dit jaar staat in het teken van de coronacrisis, dat vraagt veel van ons allemaal. Wij zijn wel klaar met corona, maar corona is nog lang niet klaar met ons.

Deze crisis heeft iedereen zwaar getroffen. En veel mensen maken zich zorgen voor wat nog komen gaat, voor wat de toekomst gaat brengen. Het kabinet heeft met haar plannen voor Prinsjesdag gekozen om niet te bezuinigen, maar juist slim te investeren. Dat kan door de opgebouwde financiële buffers van de afgelopen jaren.

Het kabinet heeft hierdoor veel steunmaatregelen kunnen treffen voor MKB, zelfstandig ondernemers en werknemers. Zo proberen we de samenleving wat meer lucht te geven.

Met deze en andere plannen proberen we Nederland zo goed als mogelijk door de coronacrisis te loodsen. Dat vraagt om daadkracht, wederzijds begrip, en solidariteit.

Waardering voor zorgverleners

Zorgverleners die tijdens de coronacrisis in de frontlinie hebben gestaan, verdienen daarvoor terecht onze waardering. Daarom wordt de bonus van 1000 euro voor zorgpersoneel met 500 euro verhoogd. Dat komt bovenop de structurele loonstijging die in CAO’s zijn afgesloten.

Dat de salarissen structureel groeien, maakt zeker niet dat er geen problemen of zorgen zijn. Want al voor de crisis uitbrak, gingen verpleegkundigen gebukt onder hoge werkdruk. Met te veel regels en te weinig tijd voor de mensen waarvoor ze zo graag willen zorgen. Wij willen dat mensen ook in de toekomst voor de zorg blijven kiezen. Het kabinet intensiveert de gesprekken met sociale partners, om die knelpunten weg te nemen. Door in te zetten op meer groeimogelijkheden, meer autonomie en minder administratieve lasten. En wordt er structureel 130 miljoen euro geïnvesteerd  in het verlagen van de werkdruk.

Meer betaalbare woningen

Wij willen dat iedereen een eerlijke kans verdient op een eigen, betaalbare woning. Daarom schrapt het kabinet de overdrachtsbelasting voor starters, zodat zij duizenden euro’s meer beschikbaar hebben bij het kopen van een huis. Juist voor veel starters, die aan het begin van hun werkende leven staan, is die eigen woning nu verder weg dan ooit. Wat ons betreft zijn woningen om in te wonen, en niet om door beleggers mee te cashen. Van woningmarkt naar volkshuisvesting.

De grote woningnood in ons land vraagt om daadkracht en een flinke bouwimpuls. Wij willen woningcorporaties in staat stellen om veel meer sociale huurwoningen te bouwen, ook voor middeninkomens. Daar komt structureel 200 miljoen euro voor beschikbaar. Afgesproken is dat huurders die vanwege de coronacrisis financieel in de klem zitten, zo snel mogelijk worden geholpen.

Ondernemers de ruimte geven

Het MKB is de ruggengraat van onze economie. Het is van groot belang dat wij zorgen dat bedrijven worden ondersteund en zich tegelijkertijd kunnen aanpassen aan de nieuwe economische realiteit. Het kabinet wil bedrijven daarom stimuleren om te blijven investeren, dat kan door een korting op de loonkosten wanneer ze extra investeren.

Daarnaast heeft het kabinet ingezet op een ruimhartig derde noodpakket. Dat er ook gericht op is om de economie in onze regio’s draaiende te houden. En om de effecten van werkloosheid op te vangen. Er wordt 150 miljoen euro beschikbaar gesteld om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen aan te vullen, zodat zij innovatieve mkb-ondernemingen via financiering kunnen versterken. En er wordt 255 miljoen euro vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.

Het kabinet investeert daarnaast in een nationale scale-up faciliteit en ondersteuning van scale-ups via gemeenten, en reserveert daar 250 miljoen euro voor.

Ook komt meer geld voor omscholing en bijscholing van werknemers, die door de crisis hun baan hebben verloren en voor mensen die door de crisis een groter risico lopen  op armoede of problematische schulden.

Word Lid

van het CDA

Gemeenten bijstaan

Ook gemeenten voelen tijdens de coronacrisis een enorme druk, waardoor de uitdagingen op lokaal niveau nog groter worden. Het kabinet heeft daar oog voor en heeft daarom terecht eerder al extra geld uitgetrokken om hen te compenseren. Daar zit extra geld bij voor buurt- en dorpshuizen, die van groot belang zijn voor de samenhang en leefbaarheid in wijken.

Ook zijn er extra middelen om binnensteden en bedrijventerreinen te verbeteren, en komt er extra geld voor de jeugdzorg. Gemeenten krijgen extra geld om de tekorten in de jeugdzorg te verminderen, zodat er meer tijd voor gemeenten is om de uitgaven onder controle te krijgen.

 

Kunst en Cultuur in de regio stimuleren

Juist in deze onzekere tijd zorgen kunst en cultuur voor verbinding en saamhorigheid. Zeker in de regio zien we dat deze sector het zwaar heeft. Het CDA zet zich al langer in voor een eerlijke verspreiding van cultuurgelden. Het kabinet zorgt met dit pakket voor extra cultuurgeld in de regio’s.

Garantiefonds: voor armoede en schulden

Door de coronacrisis zien we dat mensen steeds moeilijker hun hoofd boven water kunnen houden. Daarom komt het kabinet met een hulpfonds van 30 miljoen euro om mensen met probleemschulden te helpen. Met dit fonds worden problematische schulden overgenomen om zo mensen weer perspectief te bieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.