Hoe goed ken jij de mooie traditie Prinsjesdag? Daar kom je maar op één manier achter: doe de onderstaande Prinsjesdag-test!

  1. Wanneer vond Prinsjesdag voor de eerste keer plaats?
  2. Hoe is de naam Prinsjesdag ontstaan?
  3. Welke koets gebruikt de Koning dit jaar?
  4. Wie is de voorzitter van de Verenigde Vergadering?
  5. Wie lopen er altijd voor en naast de Koninklijke familie als zij de Ridderzaal betreden?
  6. Welk Kamerlid droeg als eerste een hoedje?
  7. Op welke dag werd Prinsjesdag vroeger gevierd?
  8. Wie is de minister van Financiën?
  9. Als de minister van Financiën met koffertje de Tweede Kamer inkomt, zegt hij aan het einde van zijn speech: “Mevrouw de voorzitter! Ik heb de eer, daartoe gemachtigd door de Koning, u de ….. voor het jaar 2019 te mogen aanbieden." Vul het juiste woord in.
  10. Waar komen de paarden vandaan die op Prinsjesdag voor de koetsen lopen?

Je hebt van de 10 punten gehaald

0-3 punten: Meedoen is belangrijker dan winnen! En nee, dat is niet een uitspraak die bij Prinsjesdag hoort. Voor een spoedcursus prinsjesdag verwijzen we je graag door naar Wikipedia

4-7 punten: Keurige score, dat valt niet tegen. Gefeliciteerd met je voldoende voor Vaderlandse Geschiedenis!

8 punten of meer: Jij bent uitermate geschikt als opvolger van Maartje van Weegen en Kysia Hekster: de volgende NOS verslaggever Koninklijk Huis!

De antwoorden

 1. Wanneer vond Prinsjesdag voor de eerste keer plaats?
 2. Op 2 mei 1814 kwam de Koning voor het eerst naar het parlement om de troonrede voor te lezen.

 3. Hoe is de naam Prinsjesdag ontstaan?
 4. In de 17e en 18e eeuw werden de verjaardagen van de Prinsen op deze dag gevierd.

 5. Welke koets gebruikt de Koning dit jaar?
 6. Dit jaar blijft de gouden koets binnen vanwege groot onderhoud. Daarom wordt de glazen koets gebruikt.

 7. Wie is de voorzitter van de Verenigde Vergadering?
 8. Ankie-Broekers Knol. De voorzitter van de Eerste Kamer is de voorzitter van de Verenigde Vergadering. Tijdens de Verenigde Vergadering zijn de Tweede en Eerste Kamer aanwezig.

 9. Wie lopen er altijd voor en naast de Koninklijke familie als zij de Ridderzaal betreden?
 10. De leden van de commissie van in- en uitgeleide. Deze commissie bestaat uit verschillende Kamerleden. Bij het kiezen van de Kamerleden wordt rekening gehouden met het aantal jaren dat iemand al Kamerlid is, de politieke verhoudingen en de verdeling man/vrouw.

 11. Welk Kamerlid droeg als eerste een hoedje?
 12. In 1977 was het Erica Terpstra die bij die gelegenheid voor het eerst een hoedje droeg. Naar eigen zeggen als eerbetoon aan de koningin, en omdat ze gewend was een hoed te dragen tijdens feestelijke gelegenheden in haar studietijd in Leiden. Inmiddels is het zo ingeburgerd, dat Prinsjesdag onlosmakelijk verbonden is met de hoedjesparade.

 13. Op welke dag werd Prinsjesdag vroeger gevierd?
 14. Vanouds is in de Grondwet bepaald op welke dag Prinsjesdag valt. In de eerste helft van de negentiende eeuw werd de zitting van de Staten-Generaal aanvankelijk op de eerste maandag in november geopend, en later op de derde maandag in oktober. Toen in 1848 een eenjaarlijkse begroting werd ingevoerd, wilde de Kamer meer tijd hebben om deze begroting te behandelen. Daarom werd het zittingsjaar van het parlement verlengd door de openingsdatum nog een maand te vervroegen, naar september.

 15. Wie is de minister van Financiën?
 16. Wopke Hoekstra is de minister van Financiën.

 17. Als de minister van Financiën met koffertje de Tweede Kamer inkomt, zegt hij aan het einde van zijn speech: “Mevrouw de voorzitter! Ik heb de eer, daartoe gemachtigd door de Koning, u de ….. voor het jaar 2018 te mogen aanbieden." Vul het juiste woord in.
 18. Er is sinds 1953 een standaardformulering voor het aanbieden het koffertje met de Miljoenennota en Rijksbegroting. De voorzitter van de Tweede Kamer geeft het woord aan de minister van Financiën en deze zegt dan aan het einde van zijn aanbiedingsspeech: "Meneer/mevrouw de voorzitter! Ik heb de eer, daartoe gemachtigd door de Koning, u de ontwerpbegroting voor het jaar … te mogen aanbieden."

 19. Waar komen de paarden vandaan die op Prinsjesdag voor de koetsen lopen?
 20. De paarden worden beschikbaar gesteld door particulieren en maneges uit heel Nederland. Vroeger werden de paarden van het leger ingezet, maar die heeft het leger niet meer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.