Blog Sybrand Buma

De afgelopen maanden hebben wij als CDA met VVD, D66 en ChristenUnie om de onderhandelingstafel gezeten om te bouwen aan een nieuwe regering voor Nederland. De verkiezingen in maart van dit jaar gingen over de zorgen die heel veel Nederlanders hebben. Over hun baan, over de zorg, over veiligheid op straat en over de verruwing van de samenleving.

Onze inzet als CDA bij de formatie was om die zorgen van een antwoord te voorzien. De vier partijen waarmee we de afgelopen maanden om de tafel hebben gezeten hebben uiteenlopende visies, maar een sterke gezamenlijke ambitie. Die ambitie is vertaald in nieuwe plannen en concrete voorstellen. Voor de hele samenleving, ook voor die mensen die nu denken dat de politiek of de overheid er niet meer voor hen is.

Vandaag presenteren we gezamenlijk het nieuwe regeerakkoord: vertrouwen in de toekomst. In het regeerakkoord hebben we een belastinghervorming afgesproken waarin de lasten, vooral voor de middeninkomens en gezinnen, fors worden verlaagd. De problemen op de arbeidsmarkt worden aangepakt, zodat meer mensen zicht krijgen op een vaste baan. De zorg voor ouderen wordt verbeterd en de stapeling van zorgkosten verminderd. De veiligheid wordt vergroot door flinke investeringen in de politie en de krijgsmacht.

Het kabinet presenteert een ambitieuze agenda om Nederland duurzamer te maken en investeert tegelijk in de versterking van de economie, in nieuwe (spoor)wegen en innovatie. De drempel om door te leren wordt verlaagd door een halvering van het collegegeld. We zijn zeker trots op de aandacht in het akkoord voor vrijwilligers, de stad en de regio én op de invoering van de maatschappelijke diensttijd. Met de aandacht voor cultuur, ons volkslied en burgerschap wordt het gevoel van saamhorigheid in de samenleving versterkt.

Het akkoord biedt ook een antwoord op de grote zorgen over asiel en migratie. Nederland biedt vluchtelingen bescherming, vooral door meer in te zetten op opvang en perspectief in de regio. Van nieuwkomers wordt een grotere inzet gevraagd om met succes in onze samenleving te integreren. Radicalisering en haatzaaien worden streng aangepakt. 

Ik ben trots op het bereikte resultaat. Niet alle keuzes waren makkelijk. Dat kan ook niet, maar we doen wat nu nodig is. Voor een beter Nederland. Voor een land dat we door willen geven.

Sybrand Buma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.