Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor om mensen aan het werk te helpen. Dat geldt ook voor mensen die niet regulier kunnen instromen maar afhankelijk zijn van beschut werk. Gemeenten moeten die mensen werk bieden, ze krijgen daar ook middelen voor. Maar het staat of valt met de uitvoering, constateerde CDA woordvoerder René Peters tijdens een debat over ‘de sociale werkplaats nieuw stijl’.
 
Tot voor kort hebben gemeenten onvoldoende werk gemaakt van het invullen van banen in beschut werk, vindt het CDA. In theorie is het eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het vaak minder gemakkelijk. Zijn de criteria misschien te streng, vroeg Peters zich af. Hij was benieuwd wat de staatssecretaris gaat doen om gemeenten aan te sporen daar meer werk van te maken.
 
Met de huidige plannen van de staatssecretaris krijgen gemeenten meer middelen om mensen beschut werk te bieden. Peters riep de staatssecretaris op om ervoor te zorgen dat het geld snel en juist ingezet gaat worden. Die beschutte banen moeten er snel komen.
 
Peters: “Werk is belangrijk voor iedereen. Niet alleen om geld te verdienen. Een mens heeft een reden nodig om uit bed te komen. Een stuk zingeving. Weten dat je nuttig bent en er toe doet in onze maatschappij. Dat kan regulier zijn, dat kan gedetacheerd zijn vanuit de Sociale Werkvoorziening. Dat kan bij een Werkbedrijf van de werkvoorziening zijn. Dat kan ook beschut werk zijn.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.